Dla inwestora

Tytuł

Podatki lokalne

Treść:

Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2015 na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski:

 

1) od gruntów:

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,55 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1 m2 powierzchni;

 

2) od budynków lub ich części:


a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,07 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnychlub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
- gier i zakładów wzajemnych gdzie stawka podatku wynosi 23,13 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na garaże lub na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem zajętych na komórki i inne pomieszczenia gospodarcze związane z mieszkaniami gdzie stawka podatku wynosi - 2,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Zapoznaj się z UCHWAŁĄ NR V/8/2014 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

  • Pobierz
    UCHWAŁA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
     

Wyszukaj w portalu

Polecane filmy

Miejski Informator Samorządowy

Miejski Informator Samorządowy