UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Uwaga przedsiębiorcy wykonujący transport TAXI !

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim niniejszym przypomina przedsiębiorcom wykonującym transport osobowy taksówką, że na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski obowiązują uchwały Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zawierające wytyczne co do obowiązkowego oznaczenia taksówek.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/212/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku, taksówka powinna być oznaczona:

  1. dwoma plakietkami, na których umieszczony jest numer boczny pojazdu, herb miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz napis „Ostrowiec Św.” Plakietki wykonane według wzoru określonego w powyższej uchwale winny być umieszczone w widocznym miejscu na przedniej i tylniej szybie pojazdu,
  2. identyfikatorem z fotografią kierowcy pojazdu, na którym umieszczone jest imię i nazwisko kierowcy, numer licencji, herb miasta i pieczęć nagłówkowa. Identyfikator winien być umieszczony wewnątrz pojazdu w miejscu widocznym dla pasażerów,
  3. cennikiem usług przewozowych, który winien być umieszczony na szybie prawych drzwi tylnych, tak aby był widoczny dla pasażera.

Z kolei uchwała Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr XIX/116/2015 z dnia 28 września 2015 roku, wprowadza obowiązek dodatkowego oznaczenia pojazdu, emblematem wykonanym według wzoru określonego w przywołanej uchwale.

Przypominamy równocześnie przedsiębiorcom, że nie stosowanie przytoczonych powyżej przepisów prawa, spowodować może wszczęcie postępowania w oparciu o art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016r., poz. 1907 z późn. zm.), w sprawie cofnięcia posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

 Z tekstami uchwał można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.um.ostrowiec.pl, w zakładce Samorząd/Uchwały Rady Miasta.