UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

W dniu 12.06.2017r. odbyła się w ostrowieckim magistracie Sesja Rady Miasta, na której udzielono absolutorium Prezydentowi Miasta Jarosławowi Górczyńskiemu.

Posiedzenie sesji rozpoczęło się od złożenia podziękowań prezydentowi od Mieszkańców osiedla Śródmieście i Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 9a za remont schodów od ul. Tylnej wzdłuż Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 9 a, do ul. Starokunowskiej.

W głosowaniu za udzieleniem absolutorium udział wzięło 22 radnych, w tym 18-stu zagłosowało za, a 4 wstrzymało się od głosu. Podczas sesji zatwierdzono również sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016r., który zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie ponad 20 mln złotych.

W swoim wystąpieniu Prezydent Jarosław Górczyński podkreślił dobrą kondycję finansową gminy, dzięki czemu zrealizowane zostaną liczne inwestycje jak: reaktywacja odkrytych basenów, zadaszenie amfiteatru, czy budowa Ostrowieckiego Browaru Kultury. Znaczącym dla rozwoju miasta jest zakup terenów pod inwestycje wynoszący 50 hektarów. Prezydent wspomniał o licznych remontach dróg,  obiektach oświatowych, budowie bloku socjalnego, a także zlikwidowaniu pustostanów po zakładzie „Gambo”.

Prezydent Jarosław Górczyński przyjął gratulacje od będących na sesji Arkadiusza Bąka - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Jerzego Brożyny - Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego.

Prezydent dziękując radnym za słuszne decyzje i dobrze wykonaną, w roku ubiegłym, pracę na rzecz mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, wręczył im pinsy z herbem naszego miasta.

-Dziękuję Radnym Miejskim za absolutorium i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Był to dobry rok dla miasta, a w kontekście budżetowym obfitował w wiele ważnych decyzji. Nie podnoszenie podatków od nieruchomości, nie podnoszenie opłat za wodę i ścieki, obniżka podatków od środków transportu, 20 milionowa nadwyżka budżetowa – to właśnie z nadwyżki, nie kredytu budujemy otwarte baseny. To tylko ułamek wszystkich decyzji które podejmowaliśmy w tym roku-powiedział prezydent miasta.