UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okres 21 dni, tj. od dnia 21 czerwca 2017r. do dnia 12 lipca 2017r., został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży :

Położenie lokalu mieszkalnego...


Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres 21 dni tj. od dnia 19 czerwca 2017r. do dnia 10 lipca 2017r. został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do wynajęcia, na okres 10 lat, gruntu o powierzchni ok.2600m2, stanowiącego czę...


Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres 21 dni tj. od dnia 12 czerwca 2017r. do dnia 3 lipca 2017r. został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do wynajęcia, na czas nie określony, gruntu o powierzchni ok.187m2, stanowiącego...


Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okres od dnia 12 czerwca 2017 rokudo dnia 3 lipca 2017 roku został wywieszony wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych nr 3/47...


Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Jana Głogowskiego 3/5, na okres od dnia 12 czerwca 2017 r.do dnia 3 lipca 2017 r. został wywieszony wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostrowcu Św...


Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dni...


Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017r. poz. 1073) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 09.06.2017r. zo...


Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017r. poz. 1073) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.06.2017r. zo...