UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres 21 dni tj. od dnia 15 maja 2017r. do dnia 5 czerwca 2017r. został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do wynajęcia na rzecz Wnioskodawcy, na okres do dnia 31.03.2018r., gruntu stanowiącego część działki oznaczonej...

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okres 21 dni, tj. od dnia 15 maja 2017r. do dnia 5 czerwca 2017r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka gruntu nr 110 (obr. 6, ark. 1) o powierzchni 0,1525ha...

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okres od dnia 15 maja 2017 rokudo dnia 5 czerwca 2017 roku został wywieszony wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim w rejonieul...

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (II raty)
w terminie do dnia 31 maja 2017 roku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 18 ust. 12a ustawy z dnia...

Szkolenie UE

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu...

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przypomina producentom rolnym z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
o obowiązku zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 roku
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2016 poz. 792 z późn. zm.)

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.04.2017r. została...