UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Drodzy Ostrowczanie!

Rozpoczynamy trzecią edycja Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście. Z roku na rok, coraz chętniej biorą Państwo udział, nie tylko zgłaszając projekty, ale przede wszystkim głosując na zgłoszone przez mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego propozycje. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ostrowczan podjąłem decyzję o kontynuacji tej inicjatywy. Tylko osobiste głosowanie na projekty pozwala na aktywny udział w decydowaniu o przeznaczeniu środków finansowych na przedsięwzięcia wpływające na jakość życia.

Podobnie jak w roku ubiegłym, w tegorocznej edycji do Państwa dyspozycji oddaję 200 tys. zł i możliwość oddania głosu na dwa obszary zadań – projekty infrastrukturalne i kulturalne. Podobnie jak w roku ubiegłym, w tegorocznej edycji do Państwa dyspozycji oddaję 200 tys. zł i możliwość oddania głosu na dwa obszary zadań - projekty infrastrukturalne i kulturalne. Aby jeszcze bardziej zwiększyć możliwość bezpośredniego udziału w tej ważnej dla naszego miasta inicjatywie, zmieniliśmy lokalizację wybranych punktów oraz termin głosowania. Daje to niebywałą okazję bezpośredniego wpływu na wygląd miasta oraz jego ofertę kulturalną i sportową.

Każdy z nas, niewielkim nakładem pracy, może dołożyć przysłowiową cegiełkę do zmiany wizerunku miasta i uatrakcyjnienia otoczenia, w którym mieszka. Wystarczy tylko do 10 marca złożyć formularz zgłoszeniowy, z podpisami co najmniej 20 osób, opisujący konkretny pomysł i sposób jego wykonania. Propozycje przedsięwzięć mogą dotyczyć inwestycji, remontów oraz pomysłów z zakresu kultury i sportu.

Po zebraniu wszystkich wniosków i ocenie ich kompletności, w dniach od 11 do 15 maja odbędzie się głosowanie. O wyborze danego zadania do realizacji zdecyduje liczba głosów oddanych przez mieszkańców miasta. Dlatego należy dołożyć starań, aby do głosowania na dany projekt zachęcić jak najwięcej osób.

Przykłady przedsięwzięć zrealizowanych w 2016 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj. stworzenie placu zabaw dla mieszkańców Denkowa i Koszar oraz cieszące się ogromnym zainteresowaniem kino na ostrowieckim rynku, potwierdzają, że wszystko jest w Państwa rękach.

Liczę na wiele pomysłów i ciekawych inicjatyw. Raz jeszcze zachęcam do składania wniosków, bo naprawdę warto!

Z wyrazami szacunku

Prezydent Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego

Jarosław Górczyński