UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu ofertę działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zabudowę komercyjną. Ofertę kierujemy do wszystkich osób, które zamierzają nabyć nieruchomość w celu wybudowania własnego domu bądź w celach inwestycyjnych, towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.

Odpowiadając na zapotrzebowanie na działki Gmina Ostrowiec Świętokrzyski sukcesywnie przygotowuje nieruchomości do sprzedaży. Do zbycia oferowanych jest kilkadziesiąt działek w różnych rejonach miasta, tak aby spełnić oczekiwania nabywców.

Oferowane do zbycia nieruchomości są to zurbanizowane tereny z dogodną obsługą komunikacyjną, o jasnej sytuacji prawnej i planistycznej. Działki sprzedawane są w drodze przetargów. Transakcje kupna – sprzedaży są przejrzyste i  bezpieczne, a ceny nieruchomości konkurencyjne.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Jana Głogowskiego 3/5
Biuro Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko 15, tel. (41) 26-72-251,
Referat Obrotu Nieruchomościami, tel. (41) 26-72-223, (41) 26-72-228 i (41) 26-72-224.

Wykaz nieruchomości
Lp.Położenie (ulica)Nr działkiObręb, arkuszPowierzchnia (ha)Opis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościTelefonZobacz na mapieZobacz ogłoszenie
1. Cegielniana151Obr. 35, ark. 30,0255Dobrze skomunikowana nieruchomość położona w południowo-centralnej części Ostrowca Świętokrzyskiego w odległości ok. 0,5 km od śródmieścia miasta. Od wschodu posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Cegielnianej. Grunt graniczy od północy i południa z działkami zabudowanymi jednorodzinnymi domami mieszkalnymi, zaś od zachodu z działką gruntu zabudowaną budynkiem szkoły – Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Po drugiej stronie ulicy znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz jednorodzinna. W niedalekim sąsiedztwie znajdują przychodnie, punkty usługowo-handlowe oraz targowisko miejskie. Nieruchomość ma kształt prostokąta.
Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do przedmiotowego obszaru. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce strukturalnej „A3” – tereny obiektów infrastruktury społecznej ze znaczną ilością zieleni towarzyszącej (obiekty służby zdrowia, oświaty, kultury itp.).
41 26-72-223zobacz na mapie 
2. F. Chopina23/6 i 25/10Obr. 10, ark. 40,1453Atrakcyjna, dobrze skomunikowana nieruchomość budowlana położona w zachodnio-północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 5 km od centrum miasta, w pobliżu drogi powiatowej ul. Długiej, na spokojnym osiedlu Kolonia Robotnicza. Jedna z ostatnich działek w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W sąsiedztwie znajduje się boisko sportowe typu „Orlik” oraz plac zabaw. Niedaleko znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do trapezu. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez ul. F. Chopina oraz poprzez działki stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wydzielone pod drogę wewnętrzną, zapewniając dogodny dojazd do ul. Długiej. Działki położone na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu ustalono warunki zabudowy polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz zabudową towarzyszącą.41 26-72-223zobacz na mapie
3. Jodłowa32Obr. 2, ark. 60,0608Działka położona przy gminnej drodze - ul. Jodłowej, na spokojnym osiedlu Kolonia Robotnicza z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Może być wykorzystana pod różnego rodzaju działalność usługową. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki dogodny, urządzonymi drogami publicznymi. Do centrum miasta można dojechać z ul. Jodłowej, poprzez ul. Graniczną, ul. Kasztanową, ul. Długą i ul. Henryka Sienkiewicza.Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie pawilonu handlowo- usługowego.41 26-72-224zobacz na mapie
4. L. Bugaja74/15Obr. 41, ark. 20,0611Dobrze skomunikowana działka budowlana, położona w południowo-zachodniej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 3 km od centrum miasta. Sąsiedztwo działki stanowią domy jednorodzinne oraz sklep samoobsługowy. W pobliżu znajduje się Muzeum Historyczno-Archeologiczne wraz z kompleksem parkowym w Częstocicach. Działka ma kształt nieregularnego wielokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki z drogi publicznej powiatowej – ul. Szewieńskiej odbywa się poprzez gruntową drogę wewnętrzną (ul. L. Bugaja) o szerokości 10m, zapewniając dogodny dojazd do różnych części miasta.
Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku garażowego, budynku gospodarczego oraz budowie dwóch dróg wewnętrznych.41 26-72-223zobacz na mapie
5. L. Bugaja74/19Obr. 41, ark. 20,0902Atrakcyjna, dobrze skomunikowana działka budowlana, położona w południowo-zachodniej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 3 km od centrum miasta. Sąsiedztwo działki stanowią domy jednorodzinne oraz sklep samoobsługowy. W pobliżu znajduje się Muzeum Historyczno-Archeologiczne wraz z kompleksem parkowym w Częstocicach. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki z drogi publicznej powiatowej – ul. Szewieńskiej odbywa się poprzez gruntową drogę wewnętrzną (ul. L. Bugaja) o szerokości 10m, zapewniając dogodny dojazd do różnych części miasta.Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku garażowego, budynku gospodarczego oraz budowie dwóch dróg wewnętrznych.41 26-72-223zobacz na mapie
6. Las Rzeczki5Obr. 1, ark. 50,1887Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej oraz enklaw leśnych. Działka o kształcie regularnym, prostokątnym. Teren płaski, niezabudowany. Na działce rosną sosny, które wkomponowane w zabudowę mogą dodać jej wyjątkowego uroku. Obsługa komunikacyjna działki z drogi o nawierzchni asfaltowej, do której działka przylega bezpośrednio. Dogodny dojazd do centrum miasta ulicami: Kasztanową, Długą, Piaski i Henryka Sienkiewicza.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującego obszar w rejonie ulic: Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka – działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem „D1.MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz znajduje się w strefie koncentracji powierzchni biologicznie czynnej.41 26-72-228zobacz na mapiezobacz ogłoszenie
7. Las Rzeczki6Obr. 1, ark. 50,1999Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej oraz enklaw leśnych. Działka o kształcie regularnym, prostokątnym. Teren płaski, niezabudowany. Na działce rosną sosny, które wkomponowane w zabudowę mogą dodać jej wyjątkowego uroku. Obsługa komunikacyjna działki z drogi o nawierzchni asfaltowej, do której działka przylega bezpośrednio. Dogodny dojazd do centrum miasta ulicami: Kasztanową, Długą, Piaski i Henryka Sienkiewicza.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującego obszar w rejonie ulic: Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka – działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem „D1.MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz znajduje się w strefie koncentracji powierzchni biologicznie czynnej.41 26-72-228zobacz na mapiezobacz ogłoszenie
8. Las Rzeczki7Obr. 1, ark. 50,2007Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej oraz enklaw leśnych. Działka o kształcie regularnym, prostokątnym. Teren płaski, niezabudowany. Na działce rosną sosny, które wkomponowane w zabudowę mogą dodać jej wyjątkowego uroku. Obsługa komunikacyjna działki z drogi o nawierzchni asfaltowej, do której działka przylega bezpośrednio. Dogodny dojazd do centrum miasta ulicami: Kasztanową, Długą, Piaski i Henryka Sienkiewicza.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującego obszar w rejonie ulic: Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka – działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem „D1.MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz znajduje się w strefie koncentracji powierzchni biologicznie czynnej.41 26-72-228zobacz na mapie
9. Las Rzeczki8Obr. 1, ark. 50,1870Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej oraz enklaw leśnych. Działka o kształcie regularnym, prostokątnym. Teren płaski, niezabudowany. Na działce rosną sosny, które wkomponowane w zabudowę mogą dodać jej wyjątkowego uroku. Obsługa komunikacyjna działki z drogi o nawierzchni asfaltowej, do której działka przylega bezpośrednio. Dogodny dojazd do centrum miasta ulicami: Kasztanową, Długą, Piaski i Henryka Sienkiewicza.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującego obszar w rejonie ulic: Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka – działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem „D1.MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz znajduje się w strefie koncentracji powierzchni biologicznie czynnej.41 26-72-228zobacz na mapie
10. M. Reja5/4,
13/1, 14/1,
36/11
i 36/13
Obr. 35, ark. 30,2418Działki stanowiące na gruncie całość fizyczną i gospodarczą. Tworzą atrakcyjną nieruchomość handlowo-usługową. Świetna lokalizacja – centrum miasta, w rejonie istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej i Targowiska Miejskiego. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście”, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem „5 UC” – strefa o funkcji usług miastotwórczych, ogólnomiejskich i ponadlokalnych. Preferowana funkcja: handlowo-usługowa z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowych na wyższych kondygnacjach. 41 26-72-228zobacz na mapie
11. Młyńska93/5Obr. 36, ark. 40,0441Nieruchomość, położona w centralnej strefie miasta, w sąsiedztwie dominuje zabudowa śródmiejska. Teren niezabudowany. Usytuowanie działki umożliwia zrealizowanie ciekawego zagospodarowania, wkomponowanego w architekturę istniejącej zabudowy. Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest od strony południowej, z przyległej drogi gminnej - ul. Młyńskiej.
Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze określonym jako strefa „centrum” o mocno zaawansowanych procesach centro twórczych (występowanie silnie zwartej zabudowy z przemieszanymi funkcjami – obszar o mocno zaawansowanym procesie koncentracji usług publicznych).41 26-72-224 zobacz na mapie
12. Nadkoszary11/1Obr. 26, ark. 10,8172Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Sąsiedztwo zabudowy zagrodowej, nieruchomości niezabudowanych, terenów leśnych oraz terenów przemysłowych Huty Celsa. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową, jak i różnego rodzaju działalność gospodarczą. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej żużlem – ul. Nadkoszary.Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działka znajduje się w jednostce strukturalnej „D2” na terenie określonym jako obszary zabudowy ekstensywnej, których prawidłowe funkcjonowanie wymaga rozstrzygnięcia konfliktów przestrzennych oraz tereny sugerowanych dolesień. 41 26-72-228zobacz na mapie
13. Nadkoszary38/2Obr. 26, ark. 10,9469Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Sąsiedztwo zabudowy zagrodowej, nieruchomości niezabudowanych, terenów leśnych oraz terenów przemysłowych Huty Celsa. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową, jak i różnego rodzaju działalność gospodarczą. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej żużlem – ul. Nadkoszary.Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działka znajduje się w jednostce strukturalnej „D2” na terenie określonym jako obszary zabudowy ekstensywnej, których prawidłowe funkcjonowanie wymaga rozstrzygnięcia konfliktów przestrzennych oraz tereny sugerowanych dolesień.41 26-72-228zobacz na mapie
14. Nadkoszary22Obr. 26, ark. 10,0725Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Sąsiedztwo zabudowy zagrodowej, nieruchomości niezabudowanych, terenów leśnych oraz terenów przemysłowych Huty Celsa. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową, jak i różnego rodzaju działalność gospodarczą. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej żużlem – ul. Nadkoszary.Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działka znajduje się w jednostce strukturalnej „D2” na terenie określonym jako obszary zabudowy ekstensywnej, których prawidłowe funkcjonowanie wymaga rozstrzygnięcia konfliktów przestrzennych. 41 26-72-228zobacz na mapie
15. Szewieńska74/12Obr. 41, ark. 20,0674Dobrze skomunikowana działka budowlana, położona w południowo-zachodniej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 4 km od centrum miasta oraz ok. 1 km od drogi krajowej Radom – Rzeszów. Sąsiedztwo działki stanowią domy jednorodzinne oraz sklep samoobsługowy. W pobliżu, za ul. Szewieńską znajduje się Muzeum Historyczno-Archeologiczne wraz z kompleksem parkowym w Częstocicach. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki z drogi publicznej powiatowej – ul. Szewieńskiej odbywa się poprzez drogę wewnętrzną o szerokości 10m, zapewniając dogodny dojazd do różnych części miasta. Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku garażowego, budynku gospodarczego oraz budowie dwóch dróg wewnętrznych.41 26-72-223zobacz na mapie
16. Szewieńska74/13Obr. 41, ark. 20,0874Atrakcyjna, dobrze skomunikowana działka budowlana, położona w południowo-zachodniej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 4 km od centrum miasta oraz ok. 1 km od drogi krajowej Radom – Rzeszów. Sąsiedztwo działki stanowią domy jednorodzinne oraz sklep samoobsługowy. W pobliżu, za ul. Szewieńską znajduje się Muzeum Historyczno-Archeologiczne wraz z kompleksem parkowym w Częstocicach. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki z drogi publicznej powiatowej – ul. Szewieńskiej odbywa się poprzez drogę wewnętrzną o szerokości 10m, zapewniając dogodny dojazd do różnych części miasta. Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku garażowego, budynku gospodarczego oraz budowie dwóch dróg wewnętrznych.41 26-72-223zobacz na mapie
17. Wąwozy6/4Obr. 47, ark. 10,1979Działka położona w południowej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 4 km od centrum. Nieruchomość przylega do urządzonej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Teren malowniczy o zróżnicowanym ukształtowaniu. Okolica spokojna. W bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową. Teren niezabudowany. Dogodny dojazd do centrum miasta. Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie na każdej z działek budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczo-garażowego.41 26-72-224zobacz na mapie
18. Wąwozy10/5 i 6/9Obr. 47, ark. 2 i ark. 10,3607Nieruchomość położona w południowej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 4 km od centrum. Działki przylegają do urządzonej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Teren malowniczy o zróżnicowanym ukształtowaniu. Okolica spokojna. W bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do kwadratu. Może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową. Teren niezabudowany. Dogodny dojazd do centrum miasta.Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania, polegający na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo-garażowego, oraz zbiornika na nieczystości ciekłe na każdej działce.41 26-72-224zobacz na mapie
19. Wąwozy1/2Obr. 47, ark. 10,1887Działka położona w południowej części Ostrowca Świętokrzyskiego, przy urządzonej drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej, w odległości ok. 4 km od centrum miasta. Znajduje się na obszarze o spadku w kierunku północnym,co daje możliwości atrakcyjnego wkomponowania bryły budynku w ukształtowanie terenu. Może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową. W bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Okolica spokojna, położona znacznie wyżej niż pozostała część miasta. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren niezabudowany. Atutem tej nieruchomości jest jej położenie, które umożliwia zrealizowanie ciekawej zabudowy. Dogodny dojazd do centrum miasta.Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku garażowego, zbiornika na nieczystości stałe wraz z przykanalikiem oraz budowie zjazdu z drogi.41 26-72-224zobacz na mapie
20. Wiejska33/2
i 44/4
Obr. 46, ark. 20,1727Nieruchomość, położona w południowej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 1,5 km od centrum miasta. W okolicy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na działce nr 33/2 znajdują się niewykorzystywane budynki gospodarcze. W odległości ok. 0,5 km zlokalizowana jest hala sportowa KSZO. Atutem tej nieruchomości jest spokojna okolica. Obsługa komunikacyjna nieruchomości zapewniona jest z przyległej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej - ul. Wiejskiej. Dogodny dojazd do centrum miasta.Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar, na którym położona jest działka nr 44/4 i wschodnia część działki nr 33/2 określony jest jako obszary zabudowy ekstensywnej, których prawidłowe funkcjonowanie wymaga rozstrzygnięć konfliktów przestrzennych, zaś obszar, na którym położona jest zachodnia część działki nr 33/2 określony jest jako obszary o wyłącznej funkcji handlowo-usługowej z zielenią towarzyszącą.41 26-72-224 zobacz na mapie
21. Wschodnia15/2Obr. 31, ark. 510,3885Duża działka budowlana położona w południowo-wschodniej części Ostrowca Świętokrzyskiego. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i enklaw zieleni. Proponowana dla ludzi ceniących sobie przestrzeń. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd bezpośrednio z ul. Wschodniej (droga gminna).
Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo- garażowego.41 26-72-223zobacz na mapie
22. Zygmuntówka10/2Obr. 48, ark. 20,1961Dobrze skomunikowana działka budowlana położona w odległości ok. 4 km od centrum miasta, przy drodze wojewódzkiej – ul. Zygmuntówka. W odległości kilkuset metrów znajdują się przystanki komunikacji miejskiej jak również mniejsze placówki handlowo-usługowe. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd dogodny bezpośrednio z ul. Zygmuntówka.
Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo-garażowego oraz zjazdu z ul. Zygmuntówka.41 26-72-223zobacz na mapie
23. Żurawia12/8Obr. 13, ark. 50,1182Dobrze skomunikowana działka budowlana. Położona blisko centrum. W otoczeniu nieruchomości gruntowe wykorzystywane rolniczo oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Żurawiej. Dogodny dojazd do centrum miasta ulicami: Józefa Reńskiego, Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza. Zgodnie z ustaleniami obowiązującej zmiany Nr 1 i Nr 2 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – teren, na którym położone są przedmiotowe działki znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem: „B73x-MN” – przeznaczenie podstawowe – zabudowa jednorodzinna; przeznaczenie dopuszczalne – usługi nieuciążliwe w parterach budynków lub jako obiekty wolnostojące oraz budynki gospodarcze. Zalecany rozwój funkcji sadowniczo-ogrodniczych na zapleczu budowy. 41 26-72-228 zobacz na mapie
24. Żurawia12/10Obr. 13, ark. 50,1141Dobrze skomunikowana działka budowlana. Położona blisko centrum. W otoczeniu nieruchomości gruntowe wykorzystywane rolniczo oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Żurawiej. Dogodny dojazd do centrum miasta ulicami: Józefa Reńskiego, Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza. Zgodnie z ustaleniami obowiązującej zmiany Nr 1 i Nr 2 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – teren, na którym położone są przedmiotowe działki znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem: „B73x-MN” – przeznaczenie podstawowe – zabudowa jednorodzinna; przeznaczenie dopuszczalne – usługi nieuciążliwe w parterach budynków lub jako obiekty wolnostojące oraz budynki gospodarcze. Zalecany rozwój funkcji sadowniczo-ogrodniczych na zapleczu budowy. 41 26-72-228zobacz na mapie
25. Starokunowska38Obr. 36, ark. 30,1963Nieruchomość położona w centralnej części miasta, przy publicznej drodze gminnej - ul. Starokunowskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa produkcyjno-usługowa oraz Park Miejski, a w dalszym sąsiedztwie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do wydłużonego czworokąta. Nieruchomość położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jej obszar objęty jest decyzją o warunkach zabudowy, którą ustalono dla terenu obejmującego między innymi działkę nr 38 sposób zagospodarowania, polegający na budowie budynku usługowo-handlowego oraz budynku gastronomicznego i budynku hotelowego oraz budowie parkingu na samochody osobowe.41 26 72 224zobacz na mapie
26. Lawendowa2/4, 3/2Obr. 3, ark. 30,9389Nieruchomość usytuowana na peryferiach miasta, w rejonie ośrodka wypoczynkowego "Gutwin" i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Atrakcyjna lokalizacja pod kątem przyszłego zagospodarowania, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Spokojna okolica, dużo zieleni. Dogodny dojazd do nieruchomości. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki położone są na terenie zabudowy usług turystyki i rekreacji.41 26-72-224zobacz na mapie
27. Leona Chrzanowskiego35/5, 36/6Obr. 34, ark. 50,9235Nieruchomość zlokalizowana przy publicznej drodze gminnej, w sąsiedztwie terenów wykorzystywanych na cele usługowe o zróżnicowanej branży (stacja paliw i LPG, hurtownie, składy budowlane, itp.). Działki położone są na obszarze uzbrojonym - w pasie drogowym przyległej drogi znajdują się: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna.Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie budynku usługowego (o pow. sprzedaży do 500 m2) oraz budowie parkingu do 30 miejsc postojowych. 41 26-72-224zobacz na mapie
28. Leona Chrzanowskiego38/2, 72/2Obr. 34, ark. 5; Obr. 33, ark. 51,0310Nieruchomość zlokalizowana przy publicznej drodze gminnej, w sąsiedztwie terenów wykorzystywanych na cele usługowe o zróżnicowanej branży (stacja paliw i LPG, hurtownie, składy budowlane, itp.). Działki położone są na obszarze uzbrojonym - w pasie drogowym przyległej drogi znajdują się: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna.Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie budynku usługowego (o pow. sprzedaży do 500 m2), budowie parkingu do 30 miejsc postojowych oraz budowie zjazdu publicznego z ul. L. Chrzanowskiego na przedmiotowe działki. 41 26-72-224zobacz na mapie
29. Iłżecka93/6Obr. 11, ark. 10,7585Atrakcyjna działka inwestycyjna. Świetna lokalizacja - położona bezpośrednio przy ul. Iłżeckiej. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Teren płaski, niezabudowany. W najbliższym otoczeniu dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującego obszar w rejonie ulic: Siennieńskiej, Armii Krajowej, Iłżeckiej, Rzeczki, przedmiotowa działka położona jest terenach zabudowy usług nieuciążliwych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: „U1”, „U2”.41 26-72-228zobacz na mapiezobacz ogłoszenie
30. dr A.Wardyńskiego3/4, 3/20, 96/1Obr. 36, ark. 20,3419Atrakcyjna nieruchomość, usytuowana w centralnej części miasta, przy publicznej drodze gminnej. Okolica spokojna. W sąsiedztwie znjadują się nieruchomości zabudowane, wykorzystywane przez instytucje państwowe i samorządowe (Prokuratura Rejonowa, PZU, Straż Pożarna, Miejskie Centrum Kultury i Biuro Wystaw Artystycznych). Na działkach nr 3/4 i 96/1 usytuowany jest budynek byłego młyna, który wpisany jest do Katalogu Zabytków Rejestrowanych i Ewidencjonowanych Miasta.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim, zatwierdzonego uchwałą Nr XLVI/766/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 grudnia 2001r., działki położone są w obszarze "1UC" – tereny zabudowy usług o charakterze miastotwórczym, a niewielka część działki nr 3/4 położona jest w obszarze "1EE" – teren urządzeń elektroenergetycznych.
41 26-72-224zobacz na mapie
31. Malinowa - Porzeczkowa8/34Obr. 8, ark. 20,1102Atrakcyjna działka o kształcie prostokąta, położona w północnej części miasta, na terenie płaskim. Okolica spokojna. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren niezabudowany. Dogodny dojazd do centrum miasta poprzez działkę wydzieloną pod drogę wewnętrzną, a następnie przez drogi publiczne: ul. Malinową, ul. Siennieńską, ul. Aleja Jana Pawła II, ul. Iłżecką lub ul. Mieczysława Radwana. Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowej działki. Zgodnie z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego", działka przeznaczona do sprzedaży znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem "C12", na terenie o funkcji określonej w załączniku graficznym do Studium jako istniejące tereny przemysłu, baz, składów, hurtowni o zwiększonej uciążliwości. 41 26-72-224zobacz na mapie
32. Malinowa - Porzeczkowa8/35Obr. 8, ark. 20,1103Atrakcyjna działka o kształcie prostokąta, położona w północnej części miasta, na terenie płaskim. Okolica spokojna. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren niezabudowany. Dogodny dojazd do centrum miasta poprzez działkę wydzieloną pod drogę wewnętrzną, a następnie przez drogi publiczne: ul. Malinową, ul. Siennieńską, ul. Aleja Jana Pawła II, ul. Iłżecką lub ul. Mieczysława Radwana. Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowej działki. Zgodnie z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego", działka przeznaczona do sprzedaży znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem "C12", na terenie o funkcji określonej w załączniku graficznym do Studium jako istniejące tereny przemysłu, baz, składów, hurtowni o zwiększonej uciążliwości. 41 26-72-224zobacz na mapie
33. Malinowa - Porzeczkowa8/36Obr. 8, ark. 20,1106Atrakcyjna działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona w północnej części miasta, na terenie płaskim. Okolica spokojna. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Na przyległej działce zlokalizowana jest stacja transformatorowa. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren niezabudowany. Dogodny dojazd do centrum miasta poprzez działkę wydzieloną pod drogę wewnętrzną, a następnie przez drogi publiczne: ul. Malinową, ul. Siennieńską, ul. Aleja Jana Pawła II, ul. Iłżecką lub ul. Mieczysława Radwana. Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ogłoszono o przystapieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowej działki. Zgodnie z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego", działka przeznaczona do sprzedaży znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem "C12", na terenie o funkcji określonej w załączniku graficznym do Studium jako istniejące tereny przemysłu, baz, składów, hurtowni o zwiększonej uciążliwości. 41 26-72-224zobacz na mapie
34. Malinowa - Porzeczkowa8/37Obr. 8, ark. 20,1055Atrakcyjna działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona w północnej części miasta, na terenie płaskim. Okolica spokojna. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren niezabudowany. Dogodny dojazd do centrum miasta poprzez działkę wydzieloną pod drogę wewnętrzną, a następnie przez drogi publiczne: ul. Malinową, ul. Siennieńską, ul. Aleja Jana Pawła II, ul. Iłżecką lub ul. Mieczysława Radwana. Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ogłoszono o przystapieniu przez Gminę Ostrowiec Świetokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowej działki. Zgodnie z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego", działka przeznaczona do sprzedaży znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem "C12", na terenie o funkcji określonej w załączniku graficznym do Studium jako istniejące tereny przemysłu, baz, składów, hurtowni o zwiększonej uciążliwości. 41 26-72-224zobacz na mapie
35. Malinowa - Porzeczkowa8/38Obr. 8, ark. 20,1038Atrakcyjna działka o kształcie prostokąta, położona w północnej części miasta, na terenie płaskim. Okolica spokojna. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren niezabudowany. Dogodny dojazd do centrum miasta poprzez działkę wydzieloną pod drogę wewnętrzną, a następnie przez drogi publiczne: ul. Malinową, ul. Siennieńską, ul. Aleja Jana Pawła II, ul. Iłżecką lub ul. Mieczysława Radwana. Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ogłoszono o przystapieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowej działki. Zgodnie z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego", działka przeznaczona do sprzedaży znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem "C12", na terenie o funkcji określonej w załączniku graficznym do Studium jako istniejące tereny przemysłu, baz, składów, hurtowni o zwiększonej uciążliwości. 41 26-72-224zobacz na mapie
36. Malinowa - Porzeczkowa8/39Obr. 8, ark. 20,1038Atrakcyjna działka o kształcie prostokąta, położona w północnej części miasta, na terenie płaskim. Okolica spokojna. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren niezabudowany. Dogodny dojazd do centrum miasta poprzez działkę wydzieloną pod drogę wewnętrzną, a następnie przez drogi publiczne: ul. Malinową, ul. Siennieńską, ul. Aleja Jana Pawła II, ul. Iłżecką lub ul. Mieczysława Radwana. Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ogłoszono o przystapieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowej działki. Zgodnie z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego", działka przeznaczona do sprzedaży znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem "C12", na terenie o funkcji określonej w załączniku graficznym do Studium jako istniejące tereny przemysłu, baz, składów, hurtowni o zwiększonej uciażliwości. 41 26-72-224zobacz na mapie
37. Malinowa - Porzeczkowa8/50Obr. 8, ark. 20,1037Atrakcyjna działka o kształcie prostokąta, położona w północnej części miasta, na terenie płaskim. Okolica spokojna. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren niezabudowany. Dogodny dojazd do centrum miasta poprzez działkę wydzieloną pod drogę wewnętrzną, a następnie przez drogi publiczne: ul. Malinową, ul. Siennieńską, ul. Aleja Jana Pawła II, ul. Iłżecką lub ul. Mieczysława Radwana. Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ogłoszono o przystapieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowej działki. Zgodnie z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego", działka przeznaczona do sprzedaży znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem "C12", na terenie o funkcji określonej w załączniku graficznym do Studium jako istniejące tereny przemysłu, baz, składów, hurtowni o zwiększonej uciążliwości. 41 26-72-224zobacz na mapie
38. Malinowa - Porzeczkowa8/51Obr. 8, ark. 20,1037Atrakcyjna działka o kształcie prostokąta, położona w północnej części miasta, na terenie płaskim. Okolica spokojna. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren niezabudowany. Dogodny dojazd do centrum miasta poprzez działkę wydzieloną pod drogę wewnętrzną, a następnie przez drogi publiczne: ul. Malinową, ul. Siennieńską, ul. Aleja Jana Pawła II, ul. Iłżecką lub ul. Mieczysława Radwana. Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ogłoszono o przystapieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowej działki. Zgodnie z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego", działka przeznaczona do sprzedaży znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem "C12", na terenie o funkcji określonej w załączniku graficznym do Studium jako istniejące tereny przemysłu, baz, składów, hurtowni o zwiększonej uciążliwości. 41 26-72-224zobacz na mapie
39. Malinowa - Porzeczkowa8/52Obr. 8, ark. 20,1057Atrakcyjna działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona w północnej części miasta, na terenie płaskim. Okolica spokojna. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren niezabudowany. Dogodny dojazd do centrum miasta poprzez działkę wydzieloną pod drogę wewnętrzną, a następnie przez drogi publiczne: ul. Malinową, ul. Siennieńską, ul. Aleja Jana Pawła II, ul. Iłżecką lub ul. Mieczysława Radwana. Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ogłoszono o przystapieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowej działki. Zgodnie z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego", działka przeznaczona do sprzedaży znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem "C12", na terenie o funkcji określonej w załączniku graficznym do Studium jako istniejące tereny przemysłu, baz, składów, hurtowni o zwiększonej uciążliwości. 41 26-72-224zobacz na mapie
40. Malinowa - Porzeczkowa8/54Obr. 8, ark. 20,1109Atrakcyjna działka o kształcie zbliżonym doprostokąta, położona w północnej części miasta, na terenie płaskim. Okolica spokojna. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren niezabudowany. Dogodny dojazd do centrum miasta poprzez działkę wydzieloną pod drogę wewnętrzną, a następnie przez drogi publiczne: ul. Malinową, ul. Siennieńską, ul. Aleja Jana Pawła II, ul. Iłżecką lub ul. Mieczysława Radwana. Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ogłoszono o przystapieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowej działki. Zgodnie z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego", działka przeznaczona do sprzedaży znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem "C12", na terenie o funkcji określonej w załączniku graficznym do Studium jako istniejące tereny przemysłu, baz, składów, hurtowni o zwiększonej uciążliwości. 41 26-72-224zobacz na mapie
41. Malinowa - Porzeczkowa8/55Obr. 8, ark. 20,1100Atrakcyjna działka o kształcie prostokąta, położona w północnej części miasta, na terenie płaskim. Okolica spokojna. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren niezabudowany. Dogodny dojazd do centrum miasta poprzez działkę wydzieloną pod drogę wewnętrzną, a następnie przez drogi publiczne: ul. Malinową, ul. Siennieńską, ul. Aleja Jana Pawła II, ul. Iłżecką lub ul. Mieczysława Radwana. Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ogłoszono o przystapieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowej działki. Zgodnie z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego", działka przeznaczona do sprzedaży znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem "C12", na terenie o funkcji określonej w załączniku graficznym do Studium jako istniejące tereny przemysłu, baz, składów, hurtowni o zwiększonej uciążliwości. 41 26-72-224zobacz na mapie
42. Malinowa - Porzeczkowa8/56Obr. 8, ark. 20,1100Atrakcyjna działka o kształcie prostokąta, położona w północnej części miasta, na terenie płaskim. Okolica spokojna. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren niezabudowany. Dogodny dojazd do centrum miasta poprzez działkę wydzieloną pod drogę wewnętrzną, a następnie przez drogi publiczne: ul. Malinową, ul. Siennieńską, ul. Aleja Jana Pawła II, ul. Iłżecką lub ul. Mieczysława Radwana. Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ogłoszono o przystapieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowej działki. Zgodnie z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego", działka przeznaczona do sprzedaży znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem "C12", na terenie o funkcji określonej w załączniku graficznym do Studium jako istniejące tereny przemysłu, baz, składów, hurtowni o zwiększonej uciążliwości. 41 26-72-224zobacz na mapie