UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Status Inwestycji
Lata realizacji:

2017-2018

Przewidywana wartość wydatków kwalifikowanych:

3 999 297,08 zł

Przewidywana wartość dofinansowania:

2 999 472,81 zł (75% kosztów kwalifikowanych)

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 Opis projek...

Lata realizacji:

2017

Wartość wydatków kwalifikowanych:

6 638 498,76 zł

Przewidywana wartość dofinansowania:

3 000 000 zł (45 % kosztów kwalifikowanych)

Źródło dofinansowania:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

 Opis projektu:
Rozbu...

Lata realizacji:

2017 - 2018

Przewidywana wartość wydatków kwalifikowanych:

 1 978 607,71 zł

Przewidywana wartość dofinansowania:

1 000 000,00 zł

Źródło dofinansowania:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 Opis projektu:...

Lata realizacji:

2016

Wartość wydatków kwalifikowanych:

2 312 262,57 zł

Wartość dofinansowania:

1 156 129,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych)

Źródło dofinansowania:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

 Opis projektu:
Przedmiotem dofi...

Lata realizacji:

2016

Wartość wydatków kwalifikowanych:

2 213 500,14 zł

Wartość dofinansowania:

1 106 749,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych)

Źródło dofinansowania:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

 Opis projektu:
Przedmiotem dofi...

Lata realizacji:

2016

Wartość wydatków kwalifikowanych:

419 922,00 zł

Wartość dofinansowania:

206 742,00 zł

Źródło dofinansowania:

Program Modernizacji Infrastuktury Sportowej

Opis projektu:

Zakres projektu obejmuje:zwię...

Lata realizacji:

2016 – 2018

Przewidywany koszt kwalifikowany:

21 125 250,00 zł

Przewidywane dofinansowanie:

16 900 200,00 zł – 80 %

Źródło dofinansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2...

Lata realizacji:

2016 – 2018

Przewidywana wartość ogółem:

12 203 848,69 zł

Przewidywany koszt kwalifikowany:

7 278 158,16 zł

Przewidywane dofinansowanie (wkład Funduszy Europejskich):

4 730 802,80 zł – 65 % kosztów kwalifikowanych

Źródło dofinansowania:
Regionalny Program...

Lata realizacji:

2018 – 2020

Przewidywany koszt kwalifikowany:

2 920 487,70 zł

Przewidywane dofinansowanie:

876 146,31 zł - 30%

Źródło dofinansowania:

Fundusz Dopłat

Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w wyniku które...