UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

pdf zobacz ogłoszenie (229 KB)

pdf zobacz SIWZ (257 KB)

archive pobierz załączniki (191.06 MB)

termin składania ofert: 10.04.2017r., godz.10:00

procedura: Przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych BZP Nr 48998-2017 z dnia 22.03.2017

  document zobacz ogłoszenie (209 KB)

termin składania ofert: 24.04.2017r., godz.10:00

procedura: Przetargi ustne nieograniczone

Łączna sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, o łącznej powierzchni 0,3419 ha, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. dr. Adama Wardyńskiego 17, obejmujących powierzchniowo:
a) zabudowaną działkę gruntu nr 3/4 (obr.36, ark.2), o pow. 0,1963 ha i niezabudowaną działkę gruntu nr 3/20 (obr.36, ark.2), o pow. 0,0058 ha, objęte księgą wieczystą nr KI1O/00048652/3,
b) zabudowaną działkę gruntu nr 96/1 (Obr. 36, ark. 2), o pow. 0,1398 ha, objętą księgą wieczystą nr KI1O/00004008/4.

pdf zobacz ogłoszenie (114 KB)

termin postępowania: 21.04.2017, godz. 10:00

Procedura: Drugi przetarg ustny nieograniczony

pdf pobierz plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok (648 KB)