UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Osadowej 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim, stanowiącej część zadania inwestycyjnego realizowanego  w ramach zadania pn.:  „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej
i Parkowej"

  pdf Zobacz ogłoszenie (230 KB)

  document SIWZ (294 KB)

  archive Pobierz załączniki (128 KB)

termin postępowania: 19.05.2017, godz. 10:00

procedura: Przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych BZP Nr 505005-N -2017 z dnia 11.05.2017

pdf zobacz ogłoszenie (210 KB)

termin postępowania: 22.05.2017r., godz.10:00

procedura: Przetargi ustne nieograniczone

pdf pobierz plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok (648 KB)