UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE09.08.2017r. - zasiłków pielęgnacyjnych10.08.2017r. - świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów16.08.2017r. - świadczeń wychowawczych (500+)22.08.2017r. - zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich23.08.2017r. - funduszu alimentacyjnego...


W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym 2017/2018, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wnioski na:
    -świadczenia rodzinne i opiekuńcze,
    -świadczenia wychowawcze (500+),
    -świadczenia z funduszu alimentacyjnego
będzie można składać od dnia 1...


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 października 2017 roku przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentacją do dnia 31 sierpnia, ustalenie p...

W związku z przewidywaną od 1 września 2017 r. likwidacją kasy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, prosimy o dostarczenie do tut. ośrodka numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonywana wypłata przyznanych świadczeń.


Załączniki do pobrania
 wniosek o sposobie wypłaty z MOPS w formacie .doc (18 kB...

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE

13.07.2017r. - zasiłków pielęgnacyjnych12.07.2017r. - świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów17.07.2017r. - świadczeń wychowawczych (500+)24.07.2017r. - zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich25.07.2017r. - funduszu alimentacyjnego
WYPŁATY W KASIE MIEJSKIEGO OŚROD...

Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich

801 889 880
Dzwoniąc pod ten telefon można uzyskać informacje na temat uzależnień behawioralnych, poradę i wsparcie. Uzależnienia behawioralne stanowią duży pr...

Informujemy, iż z dniem 24 marca 2017 roku zostają zmienione godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzykim ul. Świętokrzyska 22

Ośrodek pracuje w godzinach:
poniedziałek – czwartek  od 7.00 do 15.00
piątek  od 8.00 do 16.00


Zmiany czasu pracy Ośrodka podyktowane są względami praktycznymi i koni...


Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/
dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.Aktualizacja jest z...


Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej rozpoczęło pierwszy etap kampanii informacyjnej pn. „ Bezpieczny i Aktywny Senior”. Celem kampanii jest pobudzenie świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Założeniem kampanii w obszarze bezpieczeństwa...