UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

folder 2017

pdf XLI/14/2017

Publikujący 29 pobrań

Pobierz (pdf, 139 KB)

RM_XLI_14_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf XLI/13/2017

Publikujący 29 pobrań

Pobierz (pdf, 133 KB)

RM_XLI_13_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2023

pdf XLI/12/2017

Publikujący 28 pobrań

Pobierz (pdf, 5.74 MB)

RM_XLI_12_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLI/11/2017

Publikujący 14 pobrań

Pobierz (pdf, 139 KB)

RM_XLI_11_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - w sprawie przyznania dotacji celowej dla Gminy Bodzechów

pdf XLI/10/2017

Publikujący 17 pobrań

Pobierz (pdf, 109 KB)

RM_XLI_10_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015 - 2017 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim"

pdf XLI/9/2017

Publikujący 14 pobrań

Pobierz (pdf, 137 KB)

RM_XLI_9_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - w sprawie sprzedaży działek gruntu

pdf XLI/8/2017

Publikujący 14 pobrań

Pobierz (pdf, 135 KB)

RM_XLI_8_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - w sprawie bezprzetargowego wynajęcia gruntu, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Aleja Jana Pawła II

pdf XLI/7/2017

Publikujący 13 pobrań

Pobierz (pdf, 133 KB)

RM_XLI_7_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - w sprawie sprzedaży prawa użykowania wieczystego działek gruntu

pdf XLI/6/2017

Publikujący 12 pobrań

Pobierz (pdf, 133 KB)

RM_XLI_6_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r - w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu

pdf XLI/5/2017

Publikujący 14 pobrań

Pobierz (pdf, 136 KB)

RM_XLI_5_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

pdf XLI/4/2017

Publikujący 15 pobrań

Pobierz (pdf, 1.75 MB)

RM_XLI_4_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf XLI/3/2017

Publikujący 15 pobrań

Pobierz (pdf, 75 KB)

RM_XLI_3_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie szczególowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zmieniająca uchwałę zmieniającą tę uchwałę

pdf XLI/2/2017

Publikujący 28 pobrań

Pobierz (pdf, 172 KB)

RM_XLI_2_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, do nowego ustroju szkolnego

pdf XLI/1/2017

Publikujący 35 pobrań

Pobierz (pdf, 146 KB)

RM_XLI_1_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 roku - w sprawie przyjęcia "Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2017 rok"