Samorząd

Tytuł

Druki i formularze dot. podatków lokalnych

Treść:

 

 

DRUKI I FORMULARZE DOTYCZĄCE PODATKÓW LOKALNYCH

 

 

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)

- deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

- dane o nieruchomości (ZN-1/A)

- dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)

 

2. Informacja o lasach (IL-1)

- deklaracja na podatek leśny (DL-1)

- dane o lasach (ZL-1/A)

- dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B)

 

3. Informacja o gruntach (IR-1)

- deklaracja na podatek rolny (DR-1)

- dane o gruntach (ZR-1/A)

- dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B)

 

______________________________________________________________________________________________

 

PRZEWODNIK INTERESANTA (K-99) W SPRAWIE UZYSKANIA ULGI PODATKOWEJ W FORMIE:

 

 • ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB ROZŁOŻENIA ZAPŁATY PODATKU NA RATY
 • ODROCZENIA LUB ROZŁOŻENIA NA RATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI
 • UMORZENIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ

 

- Oświadczenie o stanie majątkowym (Fn-123-I)

- Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej (Fn-124-I)

- Formularz o pomoc de minimis (Fn-125-I)

- Formularz o pomoc inną niż pomoc de minimis (Fn-126-I)

 

______________________________________________________________________________________________

UCHWAŁY RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DOTYCZĄCE SPRAW PODATKOWYCH

 

Uchwała nr XV/192/2007 RM Ostrowca Św. z dn. 05.10.2007 r. w sprawie przyjęcia "Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 2007 - 2013"

 

Uchwała nr XVIII/223/2007 RM Ostrowca Św. z dn. 28.11.2007 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2008

 

Uchwała nr XXXI/413/2008 RM Ostrowca Św. z dn. 26.11.2008 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2009

 

Uchwała nr XLVI/616/2009 RM Ostrowca Św. z dn. 24.11.2009 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2010

 

Uchwała nr XLVI/617/2009 RM Ostrowca Św. z dn. 24.11.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

 

Uchwała nr XLVI/618/2009 RM Ostrowca Św. z dn. 24.11.2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania wysokości podatku rolnego w 2010 r.

 

 

 

 • Pobierz
  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku lesnym ZL-1/B
   
 • Pobierz
  Dane o lasach ZL-1/A
   
 • Pobierz
  Deklaracja na podatek leśny
   
 • Pobierz
  Informacja o lasach IL-1
   
 • Pobierz
  Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B
   
 • Pobierz
  Dane o gruntach ZR-1/A
   
 • Pobierz
  Deklaracja na podatek rolny DR-1
   
 • Pobierz
  Informacja o gruntach IR-1
   
 • Pobierz
  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
   
 • Pobierz
  Dane o nieruchomości
   
 • Pobierz
  Deklaracja na podatek od nieruchomości
   
 • Pobierz
  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
   
 • Pobierz
  Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - ZR-1/B
   
 • Pobierz
  Dane o gruntach - ZR-1/A
   
 • Pobierz
  Informacja o gruntach IR-1
   
 • Pobierz
  Deklaracja na podatek rolny - DR-1
   
 • Pobierz
  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - ZL-1/B
   
 • Pobierz
  Dane o lasach - ZL-1/A
   
 • Pobierz
  Informacja o lasach - IL-1
   
 • Pobierz
  Deklaracja na podatek leśny - DL-1
   
 • Pobierz
  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - ZN-1/B
   
 • Pobierz
  Dane o nieruchomości - ZN-1/A
   
 • Pobierz
  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IN-1
   
 • Pobierz
  Przewodnik interesanta (K99) w sprawie uzyskania ulgi podatkowej
   
 • Pobierz
  Oświadczenie o stanie majątkowym (Fn-123-I)
   
 • Pobierz
  Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej (Fn-124-I)
   
 • Pobierz
  Formularz o pomoc de minimis (Fn-125-I)
   
 • Pobierz
  Formularz o pomoc inną niż pomoc de minimis (Fn-126-I)
   
 • Pobierz
  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IN-1
   
 • Pobierz
  Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1
   

Wyszukaj w portalu

Wyślij formularz

Elektroniczna skrzynka podawcza

Miejski Informator Samorządowy

Miejski Informator Samorządowy

Forum i czat

Oficjalne forum Urzędu Miasta