Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Ostrowiec Świętokrzyski jest miastem atrakcyjnym i przyjaznym dla inwestorów. Dlaczego warto zainwestować w Ostrowcu Świętokrzyskim?

Oto 10 argumentów przemawiających za lokalizacją inwestycji w naszym mieście.

pdf 10 powodów, dla których warto inwestować w Ostrowcu Świętokrzyskim (3.78 MB) (zapoznaj się z publikacją, format PDF)

 

 1. Zasoby ludzkie

rynek pracy 2 Największą zaletą Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic są zasoby ludzkie. Jesteśmy lokalizacją, w której nie brakuje rąk do pracy. Wielowiekowa obecność przemysłu zdeterminowała nie tylko gospodarkę miasta, ale przede wszystkim strukturę zatrudnienia, potencjał ludzki oraz zawodowy Ostrowca Świętokrzyskiego. Miasto dysponuje wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą. Nasi pracownicy są cenieni przez pracodawców za swoją fachowość, wiedzę i pracowitość. Doskonale oddaje tę sytuację, funkcjonujące w branży metalowej, określenie ,,pierwsza liga spawaczy”, które często jest przypisywane ostrowieckim spawaczom.

Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 60 % populacji miasta. Rynek pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w otaczających powiatach jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów. W powiecie ostrowieckim i mieście liczba bezrobotnych wynosi ponad 4 000 osób. W promieniu 30 km od Ostrowca znajduje się 4 000 osób bezrobotnych. Z tego obszaru czas dojazdu do Ostrowca Świętokrzyskiego wynosi 30 minut. Potencjalną kadrę pracowniczą przedsiębiorcy mogą rekrutować z grupy ponad 8 tysięcy niepracujących osób.

Liczba bezrobotnych ogółem w listopadzie 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim: 4186
W tym kobiety: 2277
Do 30 roku życia: 1056
Powyżej 50 roku życia: 1044
Niepełnosprawni: 609

Nowi inwestorzy, działający już w poszczególnych branżach, nie mają problemów ze znalezieniem odpowiedniej kadry w Ostrowcu Świętokrzyskim i najbliższych okolicach. To właśnie ludzie są największą siłą miasta.

 

 2. Tradycje przemysłowe

skan mały nr287 Kopia1 Miasto charakteryzuje się wielowiekowymi tradycjami hutniczymi i odlewniczymi. Tradycje przemysłowe Ostrowca Świętokrzyskiego sięgają czasów rzymskich (około II w p.n.e. – III w n.e.). Całe nieomal obecne województwo świętokrzyskie było ośrodkiem wielkiego przemysłu hutniczego, gdzie wytapiano żelazo dla całej Europy. Takie dziedzictwo przemysłowe – wyjątkowe w skali europejskiej – przyczyniło się do rozwoju hutnictwa na terenie miasta w XIX wieku. Wokół huty zaczęły rozwijać się inne mniejsze zakłady produkcyjne, w tym przemysł materiałów ogniotrwałych i spożywczy. Powstały m.in. dwie cegielnie, browar, zakład rektyfikacji spirytusu oraz pierwsza cukrownia w Królestwie Polskim. Ostrowiec Świętokrzyski należał do wiodących ośrodków przemysłu ciężkiego w ramach Staropolskiego Okręgu Przemysłowego (będącego jednym z najstarszych i największych okręgów przemysłowych w Polsce) oraz Centralnego Okręgu Przemysłowego (jedno z największych przedsięwzięć ekonomicznych w przedwojennej Polsce). Po II Wojnie Światowej miasto rozwijało się gospodarczo dzięki państwowym inwestycjom. Uruchomiono duże, państwowe, zakłady szwalnicze takie jak Wólczanka, Modar, Modeks, Gambo. W przemyśle odzieżowym pracowało kilka tysięcy szwaczek.

Dla ostrowieckiego hutnictwa przełomowe znaczenie miała decyzja o rozpoczęciu budowy nowego zakładu metalurgicznego, który został zlokalizowany we wschodniej części miasta na obszarze o powierzchni 314 hektarów po lewej stronie rzeki Kamiennej. Nowe warunki ustrojowe i gospodarcze w Polsce w latach 90. wymusiły zmiany i przekształcenia własnościowe w państwowych przedsiębiorstwach. Przemysł metalurgiczny jest nadal głównym filarem gospodarki miasta. Właścicielem huty, która jest jednym z największych pracodawców w regionie, jest hiszpańska Grupa Celsa. W tym właśnie sektorze pojawiają się najczęściej nowe inwestycje, przejęcia czy przekształcenia. Doskonałym przykładem jest inwestycja firmy Dremex, specjalizującej się w produkcji maszyn i urządzeń dla branży górniczej, która nabyła majątek upadłych walcowni na terenie Starej Huty. Tradycje przemysłowe w Ostrowcu Świętokrzyskim w branży metalurgicznej, odzieżowej, budowalnej oraz rolno – spożywczej były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Od ponad dwóch wieków, zawód hutnika był i jest przekazywany, z ojca na syna. Taka tradycja, łącząca doświadczenie wielu pokoleń oraz tzw. dobrą praktykę przemysłową, czyni z Ostrowca Świętokrzyskiego idealne miejsce dla lokalizacji inwestycji przemysłowych.

 

3. Historie sukcesu – wspieramy inwestorów

IMG 5711 Inwestorzy produkcyjni są naszym oczkiem w głowie. Władze miasta są silnie zorientowane na rzecz pozyskiwania nowych inwestorów. Staramy się zrozumieć potrzeby inwestorów. Do każdego projektu inwestycyjnego podchodzimy indywidualnie tak, aby dopasować się do potrzeb i możliwości prowadzenia biznesu przez przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim. Inwestujący na terenie naszego miasta przedsiębiorcy mają do dyspozycji wyznaczonego pracownika urzędu, który pełni rolę project managera - asystenta inwestycji obecnego na każdym etapie projektu. Rolą takiego pracownika jest planowanie, koordynowanie, doradzanie oraz wspólna realizacja z inwestorem projektu aż do momentu jego zamknięcia.

Do tej pory z powodzeniem pracowaliśmy przy realizacji inwestycji firm: Danstoker A/S, Subtille Sp. z o.o., Lancer Fashion Sp. z o.o., DOORPOL J. Adamski L. Łukawski Sp. J., Netia S.A., Kram Polska S.A., Climatic Sp. z o.o. Sp.k., Evoltaic Sp z o.o., Walcownie Ostrowieckie WOST S.A., Motorex Poland Sp. z o.o., Elkom Trade S.A. W trakcie realizacji są kolejne przedsięwzięcia biznesowe przedsiębiorstw, nad którymi wspólnie pracujemy z inwestorami. Jak dotąd współpraca z biznesem została doceniona, czego dowodem są decyzje inwestorów o rozbudowie nowopowstałych fabryk. Nasze historie sukcesu wspólpracy z przedsiebiorcami są najlepszą rekomendacją Ostrowca Świętokrzyskiego jako lokalizacji dla przedsięwzięć inwestycyjnych.

 4. Tereny inwestycyjne

Zagłoby 3 ha Ostrowiec Świętokrzyski posiada szeroką ofertę inwestycyjną miasta oraz bogatą infrastrukturę przemysłową. Historycznie wyodrębnione strefy przemysłowe są dziś doskonałymi lokalizacjami dla realizacji różnorodnych projektów inwestycyjnych. Najstarsza strefa przemysłowa znajduje się na terenie dawnej starej huty. Obejmuje obszar ponad 100 ha. Powstała w XIX wieku. Łączy w sobie tradycje Staropolskiego i Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz gospodarki planowanej w okresie socjalizmu. Do tej strefy należą również przemysłowe tereny dawnej Cukrowni ,,Częstocice”. Jest to strefa przemysłowa typu ,,brownfield”. Oznacza to, że większą jej część stanowią budynki, hale produkcyjne oraz infrastruktura przemysłowa i poprzemysłowa. Teren został poddany rewitalizacji poprzez budowę dróg wewnętrznych i infrastruktury technicznej. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zrealizowała zadanie dzięki wsparciu Funduszu PHARE 2002. Stary Zakład, bo tak również nazywany jest ten obszar, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. W ostatnim czasie na terenie starej huty swoje inwestycje zrealizowały Kram Polska S.A., Evoltaic Sp. z o.o., Climatic Sp. z o.o. Sp.k., Walcownie Ostrowieckie S.A., Motorex Poland Sp. z o.o. Strefa jest interesującą lokalizacją dla inwestorów z uwagi na obecność wolnych hal przemysłowych, terenów inwestycyjnych oraz dostępność infrastruktury technicznej o wysokich parametrach.

04DS9408 Drugim, znacznie większym, obszarem inwestycyjnym jest strefa przemysłowa zlokalizowana wokół Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. Liczy około 500 ha. Na terenie Nowego Zakładu, bo tak również potocznie nazywany jest ten obszar, funkcjonuje wiele firm produkcyjnych i usługowych z branży przetwórstwa hutniczego. Atutem lokalizacji inwestycji w tej części miasta jest dostęp do wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej. Strefa posiada wolne tereny inwestycyjne oraz hale przemysłowe. W tej lokalizacji Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przygotowuje tereny inwestycyjne o powierzchni 70 ha pomiędzy ulicami Rudzką i Jana Samsonowicza. Z tej powierzchni inwestycyjnej gotowe do inwestycji i zagospodarowania przez inwestorów pozostaje 15 ha. W przypadku pozostałych działek trwa sukcesywne nabywanie i scalanie nieruchomości do zasobu gminnego. 

 

IMG 23511 Inwestorzy zainteresowani lokalizacją inwestycji z sektora nieuciążliwej produkcji, przemysłu lekkiego, usług czy handlu hurtowego mają do dyspozycji strefę obejmującą obszar wyznaczony ulicami Jana Kilińskiego, Leona Chrzanowskiego oraz Łąkami Denkowskimi. Jest to teren o dominującej funkcji przemysłowo-składowej, silnie przekształcającej się w kierunku handlu hurtowego, liczący 100 ha. Obecnie cały obszar zorganizowany jest wzdłuż ulicy Jana Kilińskiego, która stanowi swoiste zaplecze magazynowo - hurtowe dla wielu firm. Znajdują się tu również punkty składu, bazy oraz lekka produkcja. Jeszcze kilka lat temu w tej części miasta znajdowały się Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych. Transformacja gospodarcza sprawiła, iż tutaj również konieczne były procesy rewitalizacji. W efekcie zrewitalizowane tereny dawnych zakładów włączono do Podstrefy Ostrowiec Świętokrzyski Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice”. Ważnym atutem dla potencjalnych inwestorów są nadal pozostające w zasobie gminy oraz prywatnym wolne tereny inwestycyjne. W większości są to niezabudowane nieruchomości, położone pomiędzy ulicami Kilińskiego oraz Chrzanowskiego. W latach 2019 - 2021 zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna strefy dzięki realizacji inwestycji polegającej na budowa alternatywnego dojazdu do Targowiska Miejskiego przy ul. Furmańskiej od ulic Leona Chrzanowskiego, Denkowskiej oraz Jana Kilińskiego o łącznej długości 1,975 km. Nowy ciąg komunikacyjny będzie wyposażony w pełną infrastrukturę drogową: jezdnię, chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizację deszczową, oświetlenie, miejsca parkingowe, przepusty oraz około 150 nowych miejsc parkingowych w rejonie targowiska. Powstanie także droga boczna łącząca nowpowstający odcinek z ul. Jana Kilińskiego. Budowa nowej infrastruktury drogowej w tej części miasta udostępni nowe tereny inwestycyjne dla przedsiebiorców.           

 

szablon tereny Nowa strefa przemysłowa, dedykowana inwestorom produkcyjnym, powstaje na obszarze 20 ha położonych przy ul. Bałtowskiej. Nowoczesna strefa gospodarcza zostanie wyposażona w infrastrukturę techniczną oraz drogi wewnętrzne. Tereny inwestycyjne zostały włączone do obszaru Podstrefy Ostrowiec Świętokrzyski Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice". Lokalizacja na tzw. zapleczu huty zapewnia dostęp do wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej charakterystycznej dla przemysłu ciężkiego. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski sprzedała już w tej lokalizacji 3,2 ha pod pierwszą inwestycję przemysłową. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji nastąpi w styczniu 2019 roku.

 

 

 

Inwestorom możemy zaoferować rozległy zakres nieruchomości i hal przemysłowych. Do każdego projektu inwestycyjnego inwestora podchodzimy indywidualnie tak, aby przedstawić lokalizacje, które sprostają oczekiwaniom i zamierzeniom inwestycyjnym przedsiębiorców. Na terenie miasta znajdują się również zakłady produkcyjne, które mogą być przedmiotem potencjalnych akwizycji czy internacjonalizacji.

 

 5. Konkurencyjna lokalizacja

  mapa O przewadze konkurencyjnej Ostrowca Świętokrzyskiego wobec innych lokalizacji decyduje potencjał lokalnego rynku pracy, koszty pracy oraz duża podaż siły roboczej posiadającej doświadczenie w przemyśle. Argumenty te stawiają Ostrowiec Świętokrzyski w uprzywilejowanej pozycji w porównaniu do najpopularniejszych lokalizacji przemysłowych w Polsce, gdzie utrzymuje się deficyt kadry pracowniczej. Inwestorzy posiadający swoje fabryki w okolicach Warszawy, Krakowa, Poznania czy Wrocławia spotykają się z problemem braku rąk do pracy. Na korzyść Ostrowca Świętokrzyskiego przemawiają również koszty budowy i uruchomienia nowej inwestycji. Preferencyjne stawki podatków i opłat lokalnych, stabilna polityka podatkowa gminy, dobra współpraca z gestorami sieci, dostępność poddostawców i kooperantów sprawiają, że lokalizacja Ostrowca Świętokrzyskiego zaliczana jest do miast o relatywnie niskich kosztach operacyjnych.

Podstawowe koszty operacyjne działalności gospodarczej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ROCZNE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Grunt - 0,73 zł/m kw.
Budynki lub ich części - 21,07 zł/m kw.
Opłata za dostarczanie wody - 4,52 zł/m3
Opłata za odbiór ścieków - 5,47 zł/m3

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2019 ROKU

1 382 zł - kwota podatku dla właściciela ciągnika siodłowego o dwóch osiach jezdnych, mogącego poruszać się z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej macie całkowitej zespołu pojazdów wyższej niż 36 ton
922 zł - kwota podatku dla właściciela przyczep i naczep o trzech osiach jezdnych bądź więcej, które łącznie z ciężarówką posiadają dopuszczalną masę całkowitą wyższą niż 36 ton

KOSZTY PRACY

Pensja minimalna

2 250 zł brutto, 1634 zł netto

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
3 300 zł brutto, 2 319,29 zł netto

CENY NIERUCHOMOŚCI, NAJMU

Cena budowy 1 m kw. zakładu produkcyjnego (stan ,,pod klucz”) - 2000 zł/1 m kw. zakładu
Stawka zakupu 1 m kw. gruntu przemysłowego - 25 zł
Stawka najmu 1 m kw. hali produkcyjnej - 7 zł – 11 zł
Stawka najmu 1 m kw. powierzchni biurowej - 10 zł – 15 zł
Stawka najmu 1 m kw. lokalu w Centrum Biurowo – Konferencyjnymi - 6,49 zł

 6. Sektory wysokiej szansy

Nowy obraz 3 Do sektorów wysokiej szansy w Ostrowcu Świętokrzyskim zalicza się branżę metalurgiczną, elektromaszynową, odzieżową oraz budowlaną. Równolegle do tradycyjnych gałęzi gospodarki rozwijają się przedsiębiorstwa w innych sektorach: tworzyw sztucznych, produkcji drzewnej oraz recyklingu. W poszczególnych sektorach działa już wiele firm, dlatego potencjalni inwestorzy nie mają problemów ze znalezieniem kooperantów, dostawców czy podwykonawców na terenie miasta i regionu. 

 

 

 

 

7. Zachęty inwestycyjne

Nowy obraz 1 Inwestorzy realizujący swoje przedsięwzięcia biznesowe na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego mogą skorzystać z następującego wspracia:
• Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) ,,Starachowice” Podstrefa Ostrowiec Świętokrzyski – zwolnienie z podatku dochodowego maksymalnie do 55% kosztów poniesionych na inwestycję lub na dwuletnie koszty pracy
• 3. letnie zwolnienie z podatku od nieruchomości
• Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
w wysokości 26 000 zł na każde utworzone miejsce pracy
• Rządowe granty
• Wsparcie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podczas realizacji
inwestycji
• Wsparcie w rekrutacji niezbędnej kadry pracowników
• Fundusze UE w Polsce w latach 2014–2020
• Ulga podatkowa na badania i rozwój (B+R)
• Refundacja 80% kosztów szkolenia pracowników

 

8. Bliskość tzw. ,,zagłębia produkcyjnego owoców i warzyw” oraz bogatych złóż surowców mineralnych regionu

sady Wysoka jakość wody pitnej, bliskość tzw. ,,zagłębia produkcyjnego owoców i warzyw” oraz największego centrum dystrybucji produktów ogrodniczych w południowo-wschodniej części Polski, a także wysoki poziom produkcji owoców i warzyw sprawiają, że bez przeszkód można tutaj lokalizować inwestycje z branży przetwórstwa spożywczego. Na zwiększony dostęp do surowca wpływa również korzystna lokalizacja województwa świętokrzyskiego, w sąsiedztwie dużych regionów, takich jak województwo mazowieckie i lubelskie, które odznaczają się największym poziomem upraw w Polsce. Z tego obszaru promień transportu zbiorów do Ostrowca Świętokrzyskiego wynosi 40 km. Duże znaczenie dla rozwoju przemysłu spożywczego ma wysoka jakość wody pitnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Woda pitna na terenie miasta spełnia warunki naturalnej wody źródlanej

 Głównym źródłem zaopatrzenia mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego w wodę jest ujęcie głębinowe w „Kątach Denkowskich”. Woda jest bardzo dobrej jakości - pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym, nie tylko spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ale niejednokrotnie znacznie wykracza poza te wymagania. Wodę z ujęcia Kąty Denkowskie można zakwalifikować jako niskozmineralizowaną wodę źródlaną.

 

9. Wspieranie przedsiębiorczości

IMG 24082 Wspieranie przedsiębiorczości przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski odbywa się poprzez realizowanie instrumentów: infrastrukturalnych, podatkowych i organizacyjno-promocyjnych. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zrealizowała już projekty inwestycyjne, które znacznie przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bardzo ważnym projektem była ,,Rewitalizacja terenu poprzemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – przebudowa ulic Kilińskiego, Kolejowej i ulic zakładowych D2 – D6”. Dzięki realizacji inwestycji udało się otworzyć dla inwestorów i przedsiębiorców zamknięte tereny upadłej starej huty. Natomiast projekt „Aktywizacja gospodarcza województwa świętokrzyskiego – ośrodków poprzemysłowych w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim" przyczynił się do powstania Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, w którego skład oprócz Inkubatora Przedsiębiorczości wchodzi Centrum Biurowo-Konferencyjne i Ośrodek Aktywizacji Zawodowej. CPiAZ jest ,,wylęgarnią” i bazą dla rozwoju przedsiębiorczości. Na terenie kompleksu biznesowego funkcjonuje 150 firm.

W ramach Inkubatora Przedsiębiorczości mogą uzyskać pomoc podmioty gospodarcze o charakterze produkcyjno-usługowym. W ofercie znajdują się zarówno pomieszczenia biurowe jak i produkcyjne, możliwość dostępu do szeregu urządzeń oraz usług związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wejście na rynek początkujących przedsiębiorstw i utrzymanie się na nim ułatwia opieka konsultantów. Pozwala to inkubowanym firmom przetrwanie trzech pierwszych, według badań, najtrudniejszych lat działalności na rynku. Dodatkową korzyścią są bardzo niskie stawki czynszu dla przedsiębiorstw funkcjonujących nie dłużej niż rok na lokalnym rynku.

Rozbudowa infrastruktury

zagloby otwarcie 008 144653 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizuje inwestycje, które mają wpływ na warunki funkcjonowania przedsiębiorców i inwestorów. Najważniejsze inwestycje wiążą się z budową i rozbudową infrastruktury technicznej, dróg, sieci uzbrojenia, zaplecza do rozwoju przedsiębiorczości. Realizacja tego rodzaju wsparcia wiąże się z dużymi nakładami finansowymi ze strony Gminy. Jednak efekty realizacji tego instrumentu są kluczowe dla rozwoju miasta.  Realizowali następujące inwestycje, które wpłyną na poprawę warunków funkcjonowania i rozwoju ostrowieckich i zewnętrznych przedsiębiorców.

Budowa ul. Furmańskiej do ul. Leona Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi

Orientacyjna wartość inwestycji wynosi 10 mln zł. Inwestycja wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej miejskiego targowiska oraz całej strefy przemysłowej wzdłuż ul. Jana Kilińskiego. Budowa drogi otworzy również nowe tereny inwestycyjnie i przyczyni się do urbanizacji tej części miasta. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w latach 2019 - 2021.

Budowa ulicy bocznej od ul. Jana Kilińskiego

Inwestycja wpłynęła na poprawę dostępności komunikacyjnej miejskiego targowiska oraz strefy przemysłowej wzdłuż ul. Jana Kilińskiego, zapewniając dojazd i obsługę komunikacyjną do zakładów pracy. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 2018 roku. 

Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap I 

Orientacyjna wartość projektu wynosi 12 mln zł. Inwestycja ma na celu kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni 20 ha przy ul. Bałtowskiej.

 

Nowoczesna hala targowa wspiera mikroprzedsiębiorców

targowisko Targowisko miejskie, będące jednocześnie największym placem targowym w województwie, jest ważnym punktem na gospodarczej mapie Ostrowca Świętokrzyskiego. Funkcjonuje tu prawie tysiąc podmiotów gospodarczych. By poprawić warunki pracy dla handlujących, a zarazem podwyższyć standard zakupu towarów przez klientów, zdecydowano o budowie nowoczesnego kompleksu handlowego wraz z pełną infrastrukturą oraz panelami fotowoltaicznymi. W ,,Moim Rynku”, bo tak nazwano przedsięwzięcie, lokalni producenci mogli sprzedawać swoje produkty rolne. W latach 2019 - 2021 będzie zadaszona kolejna część placu targowego oraz utwardzona i zagospodarowana jego północno-wschodnia część. Kompleks targowy zyska także nowe połączenie komunikacyjne i miejsca parkingowe.

 
Przyjazna polityka podatkowa

7b36b01d8ef8c29b33e9eefb0dff2314 w870 W latach 2015 – 2019 samorząd miasta zamroził stawki podatku od nieruchomości oraz opłaty za dostarczanie ciepła, wody i odbiór ścieków. Radykalnie obniżyliśmy również stawki podatku od środków transportowych. W niektórych kategoriach zredukowaliśmy stawki podatkowe od 40% do 70%. Najbardziej zyskali właściciele zespołów pojazdów ciężarowych wraz z naczepą. Jest to najliczniej reprezentowana kategoria zarejestrowanych pojazdów na terenie miasta. Nasza polityka podatkowa przełożyła się na wymierny efekt, ponieważ nastąpił wzrost rejestrowania pojazdów w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Inwestujący na terenie miasta przedsiębiorcy w sektorze produkcji mogą liczyć na regionalną pomoc inwestycyjną w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach Uchwały nr XXII/159/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Na terenie Ostrowca odbyły się już dwie edycje takiego programu. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ma również wpływ na możliwość uzyskiwania przez podmioty gospodarcze zwolnień z podatku dochodowego poprzez włączenie miejskich terenów inwestycyjnych o powierzchni 14,3707 ha przy ul. Bałtowskiej do obszaru Podstrefy Ostrowiec Świętokrzyski Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice”. Przedsiębiorca, który zakupi grunt inwestycyjny w obszarze strefy i zrealizuje tam swoją inwestycję może skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym CIT. Potwierdzeniem słuszności realizowanej polityki zarządzania miastem i finansami jest wysoka ocena w pre – ratingu wykonanym przez agencję ratingową INC Rating Sp. z o.o. z Poznania, która swoim badaniem objęła 2792 jednostek samorządu terytorialnego. Wysoka ocena miasta mieści się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+.

Edukacja

img 2463 1 1 870x400 Miasto Ostrowiec Świętokrzyski podpisało porozumienie o współpracy między Świętokrzyską Izbą Gospodarczą, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. Celem zawartego porozumienia jest zdynamizowanie współpracy między biznesem i nauką, tak, aby w Ostrowcu Świętokrzyskim pojawiały się nowe przedsięwzięcia gospodarcze, szczególnie z wykorzystaniem potencjału sektora B+R (badania i rozwój). Gmina kładzie szczególny nacisk na naukę języków obcych wśród młodzieży. Uczniowie mają zapewnioną możliwość bezpłatnego uzyskiwania certyfikatów językowych oraz odbywania dodatkowych zajęć i konsultacji pozalekcyjnych.

 

10. Sport i rekreacja

Rawszczyzna basen olimpijski1 Sport i rekreacja mają w Ostrowcu Świętokrzyskim wieloletnie tradycje. Aspirujemy do miana miasta sportu i rekreacji. Na nowoczesnych obiektach pływalni ,,Rawszczyzna”, miejskiego stadionu sportowego KSZO, hali widowiskowo-sportowej wielokrotnie odbywały się już międzynarodowe imprezy i wydarzenia sportowe. W różnych częściach miasta powstały wielofunkcyjne boiska zapewniające młodzieży oraz dorosłym dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowej. Systematycznie rozbudowywana baza sportowa i rekreacyjna zadecydowała m.in. o tym, iż w Ostrowcu Świętokrzyskim został utworzony piłkarski Ośrodek Szkolenia Młodzieży oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Na terenie miasta z powodzeniem działa ośrodek rekreacyjny ,,Gutwin”, który wraz z parkiem linowym jest doskonałym miejscem spędzania wolnego czasu przez ostrowieckie rodziny. Aktywną formę wypoczynku i rekreacji zapewnia doskonale usytuowany
Park Miejski, będący popularnym miejscem spacerów, spotkań i odpoczynku Ostrowczan oraz odwiedzających miasto gości. W nowoczesnym amfiteatrze odbywają się różne wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, m.in. Festiwal Bluesowo-Rockowy im. Miry Kubasińskiej „Wielki Ogień”. Niebawem ofertę rekreacyjną miast wzbogaci nowoczesny kompleks odkrytych basenów. Jesienią 2018 roku zakończy się rozbudowa Ostrowieckiego Browaru Kultury, który będzie kulturalną i architektoniczną wizytówka miasta. Będzie to nowoczesna i wielofunkcyjna siedziba instytucji kultury zapewniających działalność kulturalną dla mieszkańców miasta.

 Turystyka

Ostrowiec Świętokrzyski jest idealną bazą wypadową w pobliskie atrakcje turystyczne powiatu i regionu. Najstarsze góry w Polsce – Góry Świętokrzyskie, wraz ze Świętym Krzyżem oraz Świętokrzyskim Parkiem Narodowym są oddalone 30 km od miasta.