Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej
UWAGA! Zmiana nazw ulic - czytaj więcej

 Treść

Ostrowiec Świętokrzyski jest miastem atrakcyjnym i przyjaznym dla inwestorów. Dlaczego warto zainwestować w Ostrowcu Świętokrzyskim?

Oto 10 powodów przemawiających za lokalizacją inwestycji w naszym mieście:

Zasoby ludzkie

rynek pracy 2 Największą zaletą Ostrowca Świętokrzyskiego są zasoby ludzkie. Wielowiekowa obecność przemysłu zdeterminowała nie tylko gospodarkę miasta, ale przede wszystkim strukturę zatrudnienia, potencjał ludzki oraz zawodowy Ostrowca Świętokrzyskiego. Miasto dysponuje wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą. Nasi pracownicy są cenieni przez pracodawców za swoją fachowość, wiedzę i pracowitość. Doskonale oddaje tę sytuację funkcjonujące w branży metalowej określenie ,,pierwsza liga spawaczy”, które często jest przypisywane ostrowieckim spawaczom.

Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 63 % populacji miasta. Rynek pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w otaczających powiatach jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów. Potencjalną kadrę pracowniczą przedsiębiorcy mogą rekrutować z grupy ponad 8 tysięcy osób bezrobotnych.

Nowi inwestorzy, działający już w poszczególnych branżach, nie mają problemów ze znalezieniem odpowiedniej kadry w Ostrowcu Świętokrzyskim i najbliższych okolicach. To właśnie ludzie są największą siłą miasta.

 

Tradycje przemysłowe

skan mały nr287 Kopia1 Miasto charakteryzuje się wielowiekowymi tradycjami hutniczymi i odlewniczymi. Ostrowiec Świętokrzyski należał do wiodących ośrodków przemysłu ciężkiego w ramach Staropolskiego Okręgu Przemysłowego (będącego jednym z najstarszych i największych okręgów przemysłowych w Polsce) oraz Centralnego Okręgu Przemysłowego (jedno z największych przedsięwzięć ekonomicznych w przedwojennej Polsce). Naturalną konsekwencją rozwoju przemysłu metalurgicznego w mieście było wykształcenie się i rozwój przemysłu elektromaszynowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Bogate tradycje Staropolskiego i Centralnego Okręgu Przemysłowego warunkują Ostrowiec Świętokrzyski jako idealne miejsce dla lokalizacji inwestycji przemysłowych. Miasto było i jest kojarzone z sektorem hutnictwa, żelaza i stali. Przemysł metalurgiczny jest nadal głównym filarem gospodarki miasta. Właścicielem huty, która jest jednym z największych pracodawców w regionie, jest hiszpańska Grupa CELSA. W tym właśnie sektorze pojawiają się najczęściej nowe inwestycje, przejęcia czy przekształcenia. Doskonałym przykładem jest inwestycja firmy Dremex, specjalizującej się w produkcji maszyn i urządzeń dla branży górniczej, która nabyła majątek upadłych walcowni na terenie Starej Huty.

 

 Historie sukcesu – wspieramy inwestorów

IMG 5711 Inwestorzy produkcyjni są naszym oczkiem w głowie. Władze miasta są silnie zorientowane na rzecz pozyskiwania nowych inwestorów. Staramy się zrozumieć potrzeby inwestorów. Do każdego projektu inwestycyjnego podchodzimy indywidualnie tak, aby dopasować się do potrzeb i możliwości prowadzenia biznesu przez przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim. Inwestujący na terenie naszego miasta przedsiębiorcy mają do dyspozycji wyznaczonego pracownika urzędu, który pełni rolę project managera, asystenta inwestycji obecnego na każdym etapie projektu. Rolą takiego pracownika jest planowanie, koordynowanie, doradzanie oraz wspólna realizacja z inwestorem projektu aż do momentu jego zamknięcia.

Do tej pory z powodzeniem pracowaliśmy przy realizacji inwestycji firm: Danstoker A/S, Lancer Fashion Sp. z o.o., DOORPOL J. Adamski L. Łukawski Sp. J., Netia S.A., Kram Polska S.A., Climatic Sp. z o.o., Evoltaic Sp z o.o., Walcownie Ostrowieckie WOST S.A., Motorex Poland Sp. z o.o. Nasza współpraca z inwestorami została doceniona, czego dowodem są decyzje inwestorów o rozbudowie nowopowstałych fabryk. Im lepsze inwestor ma warunki rozwoju, tym bardziej zyskuje gospodarka naszego miasta.

Każdy inwestor zainteresowany realizacją swojego projektu inwestycyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim uzyska niezbędną pomoc.

 

Tereny inwestycyjne

Zagłoby 3 ha Ostrowiec Świętokrzyski posiada szeroką ofertę inwestycyjną miasta oraz bogatą infrastrukturę przemysłową. Historycznie wyodrębnione strefy przemysłowe są dziś doskonałymi lokalizacjami dla realizacji różnorodnych projektów inwestycyjnych. Najstarsza strefa przemysłowa znajduje się na terenie dawnej starej huty. Obejmuje obszar ponad 100 ha. Powstała w XIX wieku. Łączy w sobie tradycje Staropolskiego i Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz gospodarki planowanej w okresie socjalizmu. Do tej strefy należą również przemysłowe tereny dawnej Cukrowni ,,Częstocice”. Jest to strefa przemysłowa typu ,,brownfield”. Oznacza to, że większą jej część stanowią budynki, hale produkcyjne oraz infrastruktura przemysłowa i poprzemysłowa. Teren został poddany rewitalizacji poprzez budowę dróg wewnętrznych i infrastruktury technicznej. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zrealizowała zadanie dzięki wsparciu Funduszu PHARE 2002. Stary Zakład, bo tak również nazywany jest ten obszar, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. W ostatnim czasie na terenie starej huty swoje inwestycje zrealizowały Kram Polska S.A., Evoltaic Sp. z o.o., Climatic Sp. z o.o., Walcownie Ostrowieckie S.A., Motorex Poland Sp. z o.o. Strefa jest interesującą lokalizacją dla inwestorów z uwagi na obecność wolnych hal przemysłowych, terenów inwestycyjnych oraz dostępność infrastruktury technicznej o wysokich parametrach.

04DS9408 Drugim, znacznie większym obszarem inwestycyjnym jest strefa przemysłowa zlokalizowana wokół Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. Liczy około 500 ha. Na terenie Nowego Zakładu, bo tak również nazywany jest ten obszar, funkcjonuje wiele firm produkcyjnych i usługowych z branży przetwórstwa hutniczego. Atutem lokalizacji inwestycji w tej części miasta jest dostęp do wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej. Na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej strefy wpłynie bez wątpienia przebudowa układu komunikacyjnego tej części miasta w latach 2014-2020. Strefa posiada wolne tereny inwestycyjne oraz hale produkcyjne. W tej lokalizacji Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przygotowuje tereny inwestycyjne o powierzchni 70 ha pomiędzy ulicami Rudzką i Samsonowicza. Trwa sukcesywne nabywanie i scalanie nieruchomości do zasobu gminnego.

 

IMG 23511 Inwestorzy zainteresowani lokalizacją inwestycji z sektora nieuciążliwej produkcji, przemysłu lekkiego, usług czy handlu hurtowego mają do dyspozycji strefę obejmującą obszar wyznaczony ulicami Kilińskiego, Chrzanowskiego oraz Łąkami Denkowskimi. Jest to teren o dominującej funkcji przemysłowo-składowej, silnie przekształcającej się w kierunku handlu hurtowego, liczący 100 ha. Obecnie cały obszar zorganizowany jest wzdłuż zmodernizowanej ulicy Jana Kilińskiego. Znajduje się tu wiele hurtowni, punktów składu, baz oraz lekka produkcja. Jeszcze kilka lat temu w tej części miasta znajdowały się Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych. Transformacja gospodarcza sprawiła, iż tutaj również konieczne były procesy rewitalizacji. W efekcie zrewitalizowane tereny dawnych zakładów włączono do Podstrefy Ostrowiec Świętokrzyski Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice”. Ważnym atutem dla potencjalnych inwestorów są nadal pozostające w zasobie gminy oraz prywatnym wolne tereny inwestycyjne. W większości są to niezabudowane nieruchomości, położone pomiędzy ulicami Kilińskiego oraz Chrzanowskiego.

plankoncep Nowa strefa przemysłowa, dedykowana inwestorom produkcyjnym, powstaje na obszarze 20 ha położonych przy ul. Bałtowskiej. Nowoczesna strefa gospodarcza zostanie wyposażona w infrastrukturę techniczną oraz drogi wewnętrzne. Tereny inwestycyjne zostały włączone do obszaru Podstrefy Ostrowiec Świętokrzyski Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice". Lokalizacja na tzw. zapleczu huty zapewni dostęp do wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej charakterystycznej dla przemysłu ciężkiego.

Inwestorom możemy zaoferować rozległy zakres nieruchomości i hal produkcyjnych. Do każdego projektu inwestycyjnego inwestora podchodzimy indywidualnie tak, aby przedstawić lokalizacje, które sprostają oczekiwaniom i zamierzeniom inwestycyjnym przedsiębiorców. Na terenie miasta znajdują się również zakłady produkcyjne, które mogą być przedmiotem potencjalnych akwizycji czy internacjonalizacji.

 

Konkurencyjna lokalizacja

  mapa O przewadze konkurencyjnej Ostrowca Świętokrzyskiego wobec innych lokalizacji decyduje potencjał lokalnego rynku pracy, koszty pracy oraz duża podaż siły roboczej posiadającej doświadczenie w przemyśle. Argumenty te stawiają Ostrowiec Świętokrzyski w uprzywilejowanej pozycji w porównaniu do najpopularniejszych lokalizacji przemysłowych w Polsce, gdzie utrzymuje się deficyt kadry pracowniczej. Inwestorzy posiadający swoje fabryki w okolicach Warszawy, Krakowa, Poznania czy Wrocławia spotykają się z problemem braku rąk do pracy. Na korzyść Ostrowca Świętokrzyskiego przemawiają również koszty budowy i uruchomienia nowej inwestycji. Orientacyjna cena budowy 1 m kw. zakładu produkcyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wynosi 1 000 zł. Preferencyjne stawki podatków i opłat lokalnych, dobra współpraca z gestorami sieci, dostępność poddostawców i kooperantów sprawiają, że lokalizacja Ostrowca Świętokrzyskiego zaliczana jest do miast o relatywnie niskich kosztach operacyjnych.

 

Potencjał gospodarczy

Nowy obraz 3 Na potencjał gospodarczy Ostrowca Świętokrzyskiego składa się potencjał ludzki miasta oraz potencjał rozwojowy miejscowych firm. Inwestorzy mogą liczyć na największe możliwości kooperacji i koprodukcji w sektorze metalurgicznym i elektromaszynowym, tekstylnym oraz budowalnym. Równolegle do tradycyjnych gałęzi gospodarki rozwijają się przedsiębiorstwa w innych sektorach: tworzyw sztucznych, produkcji drzewnej oraz recyklingu. Wysoka jakość wody pitnej, bliskość tzw. ,,zagłębia produkcyjnego owoców i warzyw" oraz największego centrum dystrybucji produktów ogrodniczych w płd. - wsch. części Polski, a także wysoki poziom produkcji owoców i warzyw, sprawiają, że bez przeszkód można tutaj lokalizować inwestycje z branży przetwórstwa spożywczego. Ciągle rozwijający się sektor okołobiznesowy oraz systematyczna praca nad poprawą atrakcyjności inwestycyjnej miasta wpływają na zwiększenie kooperacyjności i dywersyfikacji gospodarki Ostrowca Świętokrzyskiego dla wielu innych branż. Dostęp do wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej, tradycje przemysłowe oraz kadra gwarantująca wysoką produktywność sprawiają, iż Ostrowiec Świętokrzyski jest doskonałą lokalizacją dla inwestycji przemysłowych.

 

Zachęty inwestycyjne

Nowy obraz 1 Zachęty inwestycyjne wiążą się z instrumentem zwolnienia z podatku dochodowego CIT w ramach Specjalnej Strefie Ekonomicznej ,,Starachowice”. Podstrefa Ostrowiec Świętokrzyski została utworzona w 2001 roku. Systematycznie powiększamy obszar terenów inwestycyjnych objętych specjalną strefą ekonomiczną. W drugiej połowie 2016 zamierzamy rozpocząć procedurę włączenia 17 ha do obszaru SSE. Inwestorzy produkcyjni realizujący nowe inwestycje w Ostrowcu Świętokrzyskim mogą skorzystać ze zwolnień z podatku od nieruchomości przewidzianych Uchwałą Nr XXII/159/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Na tej podstawie firmy produkcyjne mogą skorzystać z maksymalnego 3. letniego zwolnienia z podatku od nieruchomości. Istotnym wsparciem dla przedsiębiorców jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Duże perspektywy dofinansowania inwestycji wiążą się ze środkami w ramach funduszy europejskich. W tym celu przedsiębiorcy mogą aplikować do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz odpowiednich programów krajowych. Duże projekty inwestycyjne inwestorów mogą zostać wsparte poprzez granty rządowe przyznawane na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2020.

 

Rozbudowa infrastruktury

zagloby otwarcie 008 144653 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizuje inwestycje, które mają wpływ na warunki funkcjonowania przedsiębiorców i inwestorów. Najważniejsze inwestycje wiążą się z budową i rozbudową infrastruktury technicznej, dróg, sieci uzbrojenia, zaplecza do rozwoju przedsiębiorczości. Realizacja tego rodzaju wsparcia wiąże się z dużymi nakładami finansowymi ze strony Gminy. Jednak efekty realizacji tego instrumentu są kluczowe dla rozwoju miasta. W najbliższych latach będziemy realizowali następujące inwestycje, które wpłyną na poprawę warunków funkcjonowania i rozwoju ostrowieckich i zewnętrznych przedsiębiorców.

Budowa ul. Furmańskiej do ul. Leona Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi

Orientacyjna wartość inwestycji wynosi 5 mln zł. Inwestycja wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej miejskiego targowiska oraz całej strefy przemysłowej wzdłuż ul. Jana Kilińskiego. Budowa drogi otworzy również nowe tereny inwestycyjnie i przyczyni się do urbanizacji tej części miasta.

Budowa ulicy bocznej od ul. Jana Kilińskiego

Inwestycja wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej miejskiego targowiska oraz całej strefy przemysłowej wzdłuż ul. Jana Kilińskiego. Trwa realizacja inwestycji.

Zagospodarowanie placu targowego oraz budowa zadaszenia części placu targowego

Inwestycja wpłynie korzystnie na poprawę warunków dla handlujących oraz podwyższenie standardu zakupu towarów. Trwa realizacja inwestycji.

Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap I 

Orientacyjna wartość projektu wynosi 12,2 mln zł. Inwestycja ma na celu kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni 20 ha przy ul. Bałtowskiej. 

 

Wspieranie przedsiębiorczości

P6125101 Wspieranie przedsiębiorczości przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski odbywa się poprzez realizowanie instrumentów: infrastrukturalnych, podatkowych i organizacyjno-promocyjnych. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zrealizowała już projekty inwestycyjne, które znacznie przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bardzo ważnym projektem była ,,Rewitalizacja terenu poprzemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – przebudowa ulic Kilińskiego, Kolejowej i ulic zakładowych D2 – D6”. Dzięki realizacji inwestycji udało się otworzyć dla inwestorów i przedsiębiorców zamknięte tereny upadłej starej huty. Natomiast projekt „Aktywizacja gospodarcza województwa świętokrzyskiego – ośrodków poprzemysłowych w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim" przyczynił się do powstania Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, w którego skład oprócz Inkubatora Przedsiębiorczości wchodzi Centrum Biurowo-Konferencyjne i Ośrodek Aktywizacji Zawodowej. CPiAZ jest ,,wylęgarnią” i bazą dla rozwoju przedsiębiorczości. Na terenie kompleksu biznesowego funkcjonuje 150 firm.

 

Sport i rekreacja

Rawszczyzna basen olimpijski1 Sport i rekreacja mają w Ostrowcu Świętokrzyskim wieloletnie tradycje. Na nowoczesnych obiektach pływalni ,,Rawszczyzna”, miejskiego stadionu sportowego KSZO oraz wielofunkcyjnej hali widowisko-sportowej wielokrotnie odbywały się już międzynarodowe imprezy i wydarzenia sportowe. Zaplecze treningowe zapewniają wielofunkcyjne, oświetlone, boiska treningowe ze sztuczną i naturalną nawierzchnią. W różnych częściach miasta powstały również wielofunkcyjne boiska przy placówkach oświatowych. Systematycznie rozbudowywana baza sportowa i rekreacyjna zadecydowała m.in. o tym, iż w Ostrowcu Świętokrzyskim właśnie został utworzony piłkarski Ośrodek Szkolenia Młodzieży. Z powodzeniem działa ośrodek rekreacyjny ,,Gutwin” wraz z parkiem linowym, który jest doskonałym miejscem spędzania wolnego czasu wraz z rodziną. Miasto stanowi bardzo dobry punkt wypadowy w pobliskie atrakcje turystyczne powiatu ostrowieckiego oraz w najstarsze w Polsce - Góry Świętokrzyskie z Klasztorem na Świętym Krzyżu oraz Świętokrzyskim Parkiem Narodowym. W odległości 8 km na północny wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego, na powierzchni blisko 400 ha znajduje się Rezerwat Przyrodniczo – Archeologiczny w Krzemionkach. W plebiscycie „Gazety Wyborczej” „Krzemionki” zostały uznane „największym skarbem turystycznym województwa świętokrzyskiego”. Na obszarze rezerwatu znajduje się najstarsza w Europie neolityczna kopalnia krzemienia. Podziemna 500-metrowa trasa turystyczna prezentuje wnętrza neolitycznych wyrobisk, rekonstrukcję obozowiska górników i pracownic krzemieniarskich oraz zadaszenia szybu górniczego sprzed 5000 lat. Na terenie 1,5 ha dokonano rekonstrukcji wioski neolitycznej. W 1994 roku „Krzemionki” zostały uznane za Pomnik Historii, a rok później teren ten zyskał miano rezerwatu przyrody. Trwają przygotowania do wpisu Krzemionek na listę światowego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Popularną atrakcją turystyczną okolic Ostrowca Świętokrzyskiego jest Park Jurajski w Bałtowie. Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszy się również pierwsze w Polsce i trzecie w Europie Żywe Muzeum Porcelany w historycznym mieście Ćmielowie. W okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego znajdują się miejsca związane z postacią wybitnego polskiego pisarza Witolda Gombrowicza. W monumentalnych ruinach zabytkowej fabryki tektury ,,Witulin” odbywa się od kilku lat Piknik Gombrowiczowski. Na szczególną uwagę zasługują wydarzenia kulturalno-rozrywkowe: Festiwal Bluesowo – Rockowy im. Miry Kubasińskiej „Wielki Ogień” oraz Piknik Gombrowiczowski.