Termin wpłaty opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Wybrane dane ekonomiczne dla Inwestora
Ludność Ostrowca Świętokrzyskiego 69 852 mieszkańców *
Powierzchnia miasta 46,43 km2
Ludność w wieku przedprodukcyjnym
(17 lat i mniej)
10 034 (14,3 % ludności miasta) *
Ludność w wieku produkcyjnym41 861 (60 % ludności miasta) *
Ludność powiatu ostrowieckiego111 111 *
Ludność województwa świętokrzyskiego1 244 400 ***
Stopa bezrobocia w Ostrowcu Świętokrzyskim11 % **
Stopa bezrobocia w województwie świętokrzyskim 8,1 ***
Stopa bezrobocia w Polsce5,9 % ***
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Ostrowcu Świętokrzyskim3 800 PLN *
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie świętokrzyskie4 138,95 PLN ***
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce 4 580,20 PLN ***
Liczba podmiotów gospodarki narodowej według sekcji PKD7 445 ***
Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według sekcji PKD5 876 ***
Liczba podmiotów gospodarki narodowej zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (produkcją)628 ***
Liczba podmiotów gospodarki narodowej według liczby pracujących:
0 – 9 (mikroprzedsiębiorstwa)
7 144 ***
10 - 49 (małe przedsiebiorstwa)222 ***
50 - 249 (średnie przedsiębiorstwa)66 ***
250 – 999 (duże przedsiębiorstwa)12 ***
1000 i więcej1 ***
Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością 278 ***
Spółki handlowe – spółki akcyjne10 ***
Spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem kapitału zagranicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim47 ***
Spółki handlowe ogółem381 ***
Spółki cywilne ogółem607 ***
Roczna stawka podatku od nieruchomości na terenie miasta na rok 2018 od gruntów dla prowadzenia działalności gospodarczej0,73 PLN/1 m kw. powierzchni****
Roczna stawka podatku od nieruchomości na terenie miasta na rok 2018 od budynków lub ich części dla prowadzenia działalności gospodarczej21,07 PLN/1 m kw. powierzchni użytkowej****
Cena budowy 1 m kw. zakładu produkcyjnego (stan ,,pod klucz”) w Ostrowcu Świętokrzyskim2000 PLN/ 1 m kw. zakładu ****
Stawka zakupu 1 m kw. gruntu przemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim25-35 PLN ****
Stawka najmu 1 m kw. hali produkcyjnej w Ostrowcu Świętokrzyskim7 PLN – 11 PLN ****
Stawka najmu 1 m kw. powierzchni biurowej w Ostrowcu Świętokrzyskim11 PLN – 15 PLN ****
Stawka najmu 1 m kw. lokalu w Centrum Biurowo – Konferencyjnym6,49 PLN ****
Stawka zakupu 1 m kw. gruntu przemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim25-35 PLN ****
Stawka najmu 1 m kw. hali produkcyjnej w Ostrowcu Świętokrzyskim7 PLN – 11 PLN ****
Stawka najmu 1 m kw. powierzchni biurowej w Ostrowcu Świętokrzyskim11 PLN – 15 PLN ****
Stawka najmu 1 m kw. lokalu w Centrum Biurowo – Konferencyjnym6,49 PLN ****

* Źródło: Główny Urząd Statystyczny, stan danych 2018 rok
** Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, stan danych listopad 2018 roku.
*** Źródło: Główny Urząd Statystyczny, stan danych październik/listopad 2018 roku.
**** Źródło: Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, stan danych styczeń 2019 roku.