Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Wybrane dane ekonomiczne dla Inwestora
Ludność Ostrowca Świętokrzyskiego 68 641 mieszkańców *
Powierzchnia miasta 46,43 km2
Ludność w wieku przedprodukcyjnym 9 852 (14,2 % ludności miasta) **
(17 lat i mniej)
Ludność w wieku produkcyjnym40 660 (59 % ludności miasta) **
Ludność powiatu ostrowieckiego109 512 *
Ludność województwa świętokrzyskiego1 237 00 *
Stopa bezrobocia w Ostrowcu Świętokrzyskim10,4 % ***
Stopa bezrobocia w województwie świętokrzyskim 7,7 *
Stopa bezrobocia w Polsce5,2 % *
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Ostrowcu Świętokrzyskim3 813,50 PLN *
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie świętokrzyskie4 305,95 PLN *
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce 5 229,441 PLN *
Liczba podmiotów gospodarki narodowej według sekcji PKD7 556 *
Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według sekcji PKD5 970 *
Liczba podmiotów gospodarki narodowej zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (produkcją)574 *
Liczba podmiotów gospodarki narodowej według liczby pracujących:
0 – 9 (mikroprzedsiębiorstwa)7 263 *
10 - 49 (małe przedsiębiorstwa)219 *
50 - 249 (średnie przedsiębiorstwa)62 *
250 – 999 (duże przedsiębiorstwa)11 *
1000 i więcej1 *
Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością273 *
Spółki handlowe – spółki akcyjne10 *
Spółki prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim32 ****
Spółki handlowe ogółem375 *
Spółki cywilne ogółem616 *
Roczna stawka podatku od nieruchomości na terenie miasta na rok 2020 od gruntów dla prowadzenia działalności gospodarczej0,73 PLN/1 m kw. powierzchni*****
Roczna stawka podatku od nieruchomości na terenie miasta na rok 2020 od budynków lub ich części dla prowadzenia działalności gospodarczej21,07 PLN/1 m kw. powierzchni użytkowej*****
Cena budowy 1 m kw. zakładu produkcyjnego (stan ,,pod klucz”) w Ostrowcu Świętokrzyskim2000 PLN/ 1 m kw. zakładu *****
Stawka zakupu 1 m kw. gruntu przemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim25-35 PLN *****
Stawka najmu 1 m kw. hali produkcyjnej w Ostrowcu Świętokrzyskim7 PLN – 11 PLN *****
Stawka najmu 1 m kw. powierzchni biurowej w Ostrowcu Świętokrzyskim11 PLN – 15 PLN *****
Stawka najmu 1 m kw. lokalu w Centrum Biurowo – Konferencyjnym6,73 PLN *****

* Źródło: Główny Urząd Statystyczny, stan danych 2019 rok
** Źródło: Główny Urząd Statystyczny, stan danych 2018 rok
*** Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, stan danych 2019 rok
**** Źródło: Główny Urząd Statystyczny, stan danych 2018 rok
***** Źródło: Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, stan danych 2020 rok