Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

Uwaga oblodzenie !!!

 Treść

Wybrane dane ekonomiczne dla Inwestora
Ludność Ostrowca Świętokrzyskiego 70 554 mieszkańców *
Powierzchnia miasta 46,43 km2
Ludność w wieku przedprodukcyjnym
(17 lat i mniej)
10 235 (14,5 % ludności miasta) *
Ludność w wieku produkcyjnym44 964 (63,7 % ludności miasta)*
Ludność powiatu ostrowieckiego112 417 *
Ludność województwa świętokrzyskiego1 252 900 *
Stopa bezrobocia w Ostrowcu Świętokrzyskim12,3 % **
Stopa bezrobocia w województwie świętokrzyskim 9,1 **
Stopa bezrobocia w Polsce7,0 % ***
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Ostrowcu Świętokrzyskim3 423,02 PLN *
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie świętokrzyskie3 834,96 PLN ***
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce4 493 PLN ***
Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej5 875 ****
Liczba podmiotów gospodarki narodowej według sekcji PKD7519 *****
Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według sekcji PKD5868 *****
Liczba podmiotów gospodarki narodowej zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (produkcją)455 *****
Liczba podmiotów gospodarki narodowej według liczby pracujących
0 – 9 (mikroprzedsiębiorstwa)
7226 *****
Liczba podmiotów gospodarki narodowej według liczby pracujących
10 - 49 (małe przedsiebiorstwa)
217 *****
Liczba podmiotów gospodarki narodowej według liczby pracujących
50 - 249 (średnie przedsiębiorstwa)
64 *****
Liczba podmiotów gospodarki narodowej według liczby pracujących
250 – 999 (duże przedsiębiorstwa)
11 *****
Liczba podmiotów gospodarki narodowej według liczby pracujących
1000 i więcej
1 ****
Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością 319 ****
Spółki handlowe – spółki akcyjne10 ****
Spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem kapitału zagranicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim44 ****
Spółki handlowe ogółem416 ****
Spółki cywilne ogółem600 ****
Roczna stawka podatku od nieruchomości na terenie miasta na rok 2015 od gruntów dla prowadzenia działalności gospodarczej0,73 PLN/1 m kw. powierzchni******
Roczna stawka podatku od nieruchomości na terenie miasta na rok 2015 od budynków lub ich części dla prowadzenia działalności gospodarczej21,07 PLN/1 m kw. powierzchni użytkowej******
Cena budowy 1 m kw. zakładu produkcyjnego (stan ,,pod klucz”) w Ostrowcu Świętokrzyskim1000 PLN/ 1 mkw. zakładu ******
Stawka zakupu 1 m kw. gruntu przemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim23 PLN ******
Stawka najmu 1 m kw. hali produkcyjnej w Ostrowcu Świętokrzyskim7 PLN – 12 PLN ******
Stawka najmu 1 m kw. powierzchni biurowej w Ostrowcu Świętokrzyskim11 PLN – 15 PLN ******
Stawka najmu 1 m kw. lokalu w Centrum Biurowo – Konferencyjnym6,49 PLN ******

* Źródło: Główny Urząd Statystyczny, stan danych na dzień 31 XII 2016 roku.
** Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, stan danych na dzień 31.08.2017 roku.
***
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, stan danych na dzień 31.08.2017 roku.
****
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, stan danych w I półroczu 2017 roku.
***** Źródło: Główny Urząd Statystyczny, stan danych na dzień 31.08.2017 roku.
****** Źródło: Urząd Miasta Ostrowca świętokrzyskiego, stan danych na 9 października 2017 roku.