UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Nowy obraz Ostrowiec Świętokrzyski jest położony w południowo-wschodniej Polsce, w północnej części województwa świętokrzyskiego.

Pod względem wielkości potencjału społeczno-gospodarczego Ostrowiec Świętokrzyski, liczący blisko 70 000 mieszkańców, jest drugim ośrodkiem w województwie świętokrzyskim. Razem z sąsiadującymi gminami oraz miastami powiatu ostrowieckiego i opatowskiego, miasto tworzy społeczność liczącą 130 000 mieszkańców.

Bogate tradycje Staropolskiego i Centralnego Okręgu Przemysłowego warunkują Ostrowiec Świętokrzyski jako idealne miejsce dla lokalizacji inwestycji przemysłowych. Wielowiekowa obecność przemysłu zdeterminowała gospodarkę miasta, strukturę zatrudnienia, potencjał ludzki oraz zawodowy Ostrowca Świętokrzyskiego. Miasto było i jest kojarzone z sektorem hutnictwa, żelaza i stali. Przemysł metalurgiczny jest nadal głównym filarem gospodarki miasta. Właścicielem huty, która jest jednym z największych pracodawców w regionie, jest hiszpańska Grupa CELSA. Do ważnych gałęzi gospodarki miasta należy: przemysł maszynowy, metalowy, budowlany oraz odzieżowy. W strukturze gospodarczej miasta szczególną rolę odgrywa rozwój mikro i małej przedsiębiorczości.

Miasto posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę sportową i rekreacyjną. Stanowi również idealną bazę wypadową w pobliskie atrakcje turystyczne regionu. W odległości 8 km na północny wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego znajduje się najstarszy w Europie i największy na świecie kompleks pradawnych kopalń krzemienia pasiastego z okresu neolitu. ,,Krzemionki" zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa ludzkości UNESCO. W pobliżu miasta znajdują się również Góry Świętokrzyskie, kompleks turystyczny w Bałtowie oraz Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie.