Termin wpłaty opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Tereny inwestycyjne w Podstrefie Ostrowiec Świętokrzyski Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice" są doskonałą lokalizacją dla inwestycji przemysłowych.

tereny inwestycyjne Bałtowska

Korzystny podział geodezyjny nieruchomości zapewnia inwestorom różnorodne możliwości wykorzystania i zagospodarowania powierzchni inwestycyjnej.

Teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 1,0601 ha  przy ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Teren inwestycyjny skałada się działek gruntu o nr: 3/59, 3/51 (obręb 28, ark. 1)

pdf Zapoznaj się z podstawowymi danymi o terenie (932 KB)

 

Nowy obraz

Teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 3,2038 ha  przy ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Teren inwestycyjny skałada się działek gruntu o nr: 3/52, 3/60, 3/53, 3/61 (obręb 28, ark. 1)

pdf Zapoznaj się z podstawowymi danymi o terenie (886 KB)

25 ha

Teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 3,3284 ha  przy ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Teren inwestycyjny skałada się działek gruntu o nr: 3/58 (obręb 28, ark. 1)

  pdf Zapoznaj się z podstawowymi danymi o terenie (1.39 MB) 33 ha

Teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 4,2639 ha  przy ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Teren inwestycyjny skałada się działek gruntu o nr: 3/51, 3/59, 3/52, 3/60, 3/53, 3/61 (obręb 28, ark. 1)

  pdf Zapoznaj się z podstawowymi danymi o terenie (1.39 MB) 4 ha

Teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 5,0155 ha  przy ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

 Teren inwestycyjny skałada się działek gruntu o nr: 3/65, 3/67, 3/56, 3/57, 3/68, 3/66 (obręb 28, ark. 1)

  pdf Zapoznaj się z podstawowymi danymi o terenie (1.38 MB) 5 ha

Teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 6,0268 ha  przy ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

 Teren inwestycyjny skałada się działek gruntu o nr: 3/51, 3/59, 3/52, 3/60, 3/53, 3/61, 3/48 (obręb 28, ark. 1)

pdf Zapoznaj się z podstawowymi danymi o terenie (1.38 MB)

6 ha

Teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 8,3439 ha  przy ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

 Teren inwestycyjny skałada się działek gruntu o nr: 3/65, 3/67, 3/56, 3/57, 3/68, 3/66, 3/58 (obręb 28, ark. 1)

pdf Zapoznaj się z podstawowymi danymi o terenie (1.39 MB)

83 ha

Teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 14,3707 ha  przy ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Teren inwestycyjny skałada się działek gruntu o nr: 3/48, 3/51, 3/52, 3/53, 3/56, 3/57, 3/58, 3/59, 3/60, 3/61, 3/65, 3/66, 3/67, 3/68 (Obręb 28, ark. 1)

  pdf Zapoznaj się z podstawowymi informacjami o terenie (886 KB)

 całość

Zalety lokalizacji

 • Nieograniczony dostęp do zasobów wody
  Obok terenów inwestycyjnych przebiega główna magistrala wodociągowa
 • Nieograniczony dostęp do energii elektrycznej
  W pobliżu kompleksu znajduje się stacja elektroenergetyczna 400/110 kV
 • Dostęp do bocznicy kolejowej
 • Możliwości kooperacji
  Bezpośrednie sąsiedztwo huty oraz ciepłowni miejskiej oraz sieci cieplnej
 • Brak sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej
  Lokalizacja w strefie oddziaływania uciążliwości huty
 • Bardzo dobra budowa geologiczna terenu
 • Dostęp do gazociągów średnioprężnych i wysokoprężnych

 • Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Ostrowiec Świętokrzyski

 • Korzystny podział geodezyjny nieruchomości gwarantujący inwestorowi różne możliwości nabycia i zagospodarowania działek – od 1 ha do 16.5 ha

 • 50 ha maksymalnej powierzchni inwestycyjnej

 • Możliwości powiększenia strefy o sąsiadujące tereny inwestycyjne o powierzchni 9 ha, 10 ha i 24 ha

 • Dostęp do sieci światłowodowej

 • Tereny przemysłowe w dobrej cenie 24 zł brutto/m kw.