Opady marznące

Data utworzenia 2020-11-26 13:30:01Ważne do 2020-11-27 09:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznącychPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Tereny inwestycyjne w Podstrefie Ostrowiec Świętokrzyski Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice" są doskonałą lokalizacją dla inwestycji przemysłowych.

 obrys strefa

Korzystny podział nieruchomości kompleksu zapewnia inwestorom różnorodne możliwości wykorzystania i zagospodarowania powierzchni inwestycyjnej.

 tereny obrys

Przykłady powierzchni inwestycyjnych:

Teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 3,3284 ha  przy ul. Przemysłowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Teren inwestycyjny skałada się działki gruntu o nr: 3/58 (obręb 28, ark. 1)

tereny inwestycyjne 33 ha

  pdf Zapoznaj się z opisem przykładowego terenu (243 KB)

 

Teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 5,0155 ha  przy ul. Przemysłowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

 Teren inwestycyjny skałada się działek gruntu o nr: 3/65, 3/67, 3/56, 3/57, 3/68, 3/66 (obręb 28, ark. 1)

tereny inwestycyjne 5 ha

  pdf Zapoznaj się z opisem przykładowego terenu (243 KB)

 

Teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 8,3439 ha  przy ul. Przemysłowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

 Teren inwestycyjny skałada się działek gruntu o nr: 3/65, 3/67, 3/56, 3/57, 3/68, 3/66, 3/58 (obręb 28, ark. 1)

tereny inwestycyjne 83 ha Kopia

 

pdf Zapoznaj się z opisem przykładowego terenu (243 KB)

 

 

Zalety lokalizacji przy ul. Przemysłowej

 • Nieograniczony dostęp do zasobów wody
  Obok terenów inwestycyjnych przebiega główna magistrala wodociągowa
 • Nieograniczony dostęp do energii elektrycznej wysokiego napięcia
  W pobliżu kompleksu znajduje się stacja elektroenergetyczna 400/110 kV
 • Możliwy dostęp do bocznicy kolejowej
 • Możliwości kooperacji
  Sąsiedztwo huty oraz ciepłowni miejskiej oraz sieci cieplnej
 • Brak sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej
  Lokalizacja w strefie oddziaływania uciążliwości huty
 • Korzystna budowa geologiczna terenu
 • Infrastruktura techniczna i drogowa

 • Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Ostrowiec Świętokrzyski

 • Korzystny podział nieruchomości gwarantujący inwestorowi różne możliwości nabycia i zagospodarowania działek – od 1 ha do 8,3 ha

 • Możliwości powiększenia strefy o sąsiadujące tereny inwestycyjne o powierzchni 9 ha, 10 ha i 24 ha

 • Dostęp do sieci światłowodowej

 • Tereny przemysłowe w dobrej cenie 30 zł m kw.