Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

UWAGA !!! INTENSYWNE OPADY DESZCZU

 Treść

 

Nie ustaje tempo prac przy budowie ulicy Rzeczki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wykonawca dba o szybkie tempo prac, tak aby skończyć inwestycję jeszcze przed planowanym terminem, t.j. przed 31 października 2017 roku. Na czas robót, na całym odcinku ul. Rzeczki objętym rozbudową, została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Ruch pojazdów, z wyłączeniem dojazdu do posesji i pojazdów służb ratowniczych, został poprowadzony objazdem zgodnie z obowiązującym w terenie oznakowaniem.

- Cieszę się z dobrego tempa prac i jednocześnie pragnę przeprosić za utrudnienia, a także poprosić mieszkańców o wyrozumiałość – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Realizowana inwestycja, to jedna z tych na którą nasi mieszkańcy czekali od lat. Temat ten powracał w licznych pismach, monitach oraz podczas corocznych spotkań sprawozdawczych rad osiedlowych. To ważne dla naszego miasta zadanie, przynajmniej z kilku powodów. Budowa tego odcinka drogi  to kolejny etap budowy tzw. Północnej obwodnicy miasta, która pozwoli wyprowadzić ruch ciężki z centrum miasta oraz ułatwi komunikację między peryferyjnymi dzielnicami miasta. Także mieszkańcy Gutwinu oraz odwiedzający ten malowniczy zakątek miasta przyjezdni będą mogli wreszcie przemieszczać się w komfortowych warunkach bez ryzyka uszkodzenia auta. – dodał prezydent miasta Jarosław Górczyński.

Przypomnijmy, że zadanie warte 7 milionów 441 tysięcy złotych realizuje firma TRAKT S.A. z Kielc. Jest ono częścią inwestycji „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J. Samsonowicza.” To ważne i strategiczne zadanie, które docelowo udrożni komunikację w tej części Ostrowca Świętokrzyskiego. Obecnie powstaje odcinek o długości półtora kilometra wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kraszewskiego z ulicą Iłżecką oraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu tych ulic. Wybudowane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe oraz 4 zatoki autobusowe. Prace obejmują również budowę  kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę sieci wodociągowej i energetycznej, urządzeń teletechnicznych, a także przebudowę sieci gazowej. W 2018 roku rozpocznie się remont kolejnego odcinka ulicy Rzeczki, a w planach jest także następny, który dokończy budowę północnej obwodnicy miasta. Obecnie wykupywane są grunty pod tę inwestycję.

– Pamiętajmy, że jest to jedna z największych, ale nie jedyna  realizowana obecnie w naszym mieście inwestycja drogowa – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Myślimy kompleksowo o systemie dróg w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po wybudowanym od nowa odcinku ulicy Chrzanowskiego, w tej części miasta rozpoczęliśmy prace przy ulicy bocznej od ul. J. Kilińskiego, a na Osiedlu Rosochy przystępujemy do budowy odcinka ulicy Jutrzenki. To tylko część zmian na lepsze w infrastrukturze miasta. Dzięki podjętym działaniom i wsparciu ze strony Marszałka wreszcie doczekaliśmy się rozpoczęcia prac przy przebudowie głównego ciągu komunikacyjnego w centrum miasta. Zakończono remont Traugutta, trwają prace projektowe pod przebudowę ulic Aleji 3 Maja, Okólnej, Denkowskiej i M. Radwana oraz prowadzona jest rozbudowa ulicy Bałtowskiej. Dzięki temu centrum zyska wreszcie oblicze na miarę XXI wieku. Miasto zmienia się dla naszych mieszkańców – dodał prezydent Górczyński.