Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

 Treść

W ubiegłą sobotę wyjątkowa uroczystość miała miejsce, a wszystko za sprawą obchodów 80-tej rocznicy Powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, która odbyła się w kinie Etiuda.

Na zaproszenie Prezydenta Jarosława Górczyńskiego odpowiedziało liczne grono hutników aktywnych zawodowo jak i emerytowanych, którzy z dużym sentymentem wspominali dawne lata pracy w hucie oraz prężny rozwój zakładów ostrowieckich. W wydarzeniu uczestniczyli także obecnie działający w branży hutniczej przedsiębiorcy, jak również miłośnicy przemysłu i techniki.

Na wstępie Prezydent zaprezentował obecny wizerunek miasta oraz jego walory .

– Nasze miasto rozwijało się w przeszłości dzięki hucie, a i obecnie Celsa Huta Ostrowiec to największy zakład przemysłowy w Ostrowcu Świętokrzyskim – powiedział Prezydent Jarosław Górczyński. – Naszą największą wartością są ludzie. Fachowcy, profesjonaliści w swoich zawodach. Obecnie Ostrowiec Świętokrzyski to miasto stale rozwijające się z dużymi perspektywami na przyszłość – podkreślił Prezydent

Uczestnicy uroczystości obejrzeli film przedstawiający obecną sytuację gospodarczą naszego miasta jak również przenieśli się do roku 1938 za sprawą filmu pt.: „C.O.P. Stalowa Wola”. Film propagandowy z tamtego czasu przedstawiał ambitne założenia i plany COP. Uzupełnieniem filmu była prezentacja Wojciecha Mazana przedstawiająca Ostrowiec w sztafecie industrializacji. W dalszej części obchodów dwaj przedstawiciele Celsy Huty Ostrowiec Robert Martynowski -dyrektor Techniczny Zakładu Wyrobów Kutych oraz Mirosław Michałowski –dyrektor Zakładu Wyrobów Walcowanych przedstawili po krótce obecną sytuację obu zakładów. Znakomitym podsumowaniem wystąpienia panów była emisja filmu poświęcona Jubileuszowi 200-lecia Huty Celsa Ostrowiec.

Zaproszeni goście mieli możliwość zapoznać się z wystawą poświęconą historii ostrowieckiego COPU, a zwłaszcza dowiedzieć się jak znaczącą rolę odegrał inż. Stanisław Kawiński w rozwoju przemysłu
w naszym mieście. Wystawa została zaprezentowana w alei im. Miry Kubasińskiej w Parku Miejskim i przez najbliższy tydzień będzie tam eksponowana.

Ponadto, obchody osiemdziesięciolecia Centralnego Okręgu Przemysłowego mają szczególny wymiar dla naszego miasta gdyż, zbiegają się ze zmianą nazwy na obecną. Wcześniej, w latach 20. i 30. używana była nazwa Ostrowiec Kielecki, a na początku XX w. Ostrowiec nad Kamienną. Ponadto wartym podkreślenia jest fakt, że Ostrowiec był w tym okresie ważnym ośrodkiem na mapie COPu, a konkretnie Zakłady Ostrowieckie.