Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

 Treść
Bezpiecznie na drodze

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, w niedzielę na ostrowieckim Rynku, za sprawą Urzędu  Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, zorganizowano wydarzenie pn. „Bezpiecznie na drodze”.

Impreza miała na celu zwiększenie świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych, dzieci, dorosłych, i przyszłych kierowców jak istotne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa na drodze.

Jej celem było również podniesienie poziomu świadomości polskiego społeczeństwa na temat wpływu alkoholu i narkotyków na organizm kierowcy, możliwych skutków jazdy po zażyciu substancji psychoaktywnych oraz zmiana niekorzystnych postaw wobec problemu nietrzeźwości na drogach.

W ramach wydarzenia  mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego  skorzystali z wielu atrakcji. Odbyła się prezentacja motocykla policyjnego, Miasteczka Ruchu Drogowego, Ruchomego Stanowiska Dowodzenia, Ambulansu Pogotowania Ruchu Drogowego, a ostrowieccy policjanci dokonywali znakowania rowerów. Dla najmłodszych zorganizowano również warsztaty  plastyczne o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  W trakcie imprezy odbyły się występy artystyczne, w tym  koncert zespołu MeTka - Laureata  X edycji Festiwalu Wielki Ogień.

Całe wydarzenie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego, a sfinansowane zostało z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.