Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

Uwaga-silny wiatr !!!

- czytaj więcej...
 Treść

 

Na wczorajszej sesji  Radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wystąpili z apelem do Starosty Ostrowieckiego. Pod apelem podpisało się 19 radnych.

„APEL DO STAROSTY OSTROWIECKIEGO ZBIGNIEWA DUDY

W trosce o dobro naszych mieszkańców apelujemy o realizację zapisów uchwał obu samorządów gminnego i powiatowego, w postaci przyjętych uchwał Rady Miasta z  dnia 21 lipca 2017 roku oraz Rady Powiatu z 29 sierpnia, dotyczących przyjęcia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu echokardiografu dla Oddziału Kardiologii Szpitala Powiatowego. Zarówno radni miejscy, jak i powiatowi uznali, że urządzenie to potrzebne jest mieszkańcom naszego miasta, regionu i powiatu. Zatem dziwi Pana opór i działanie na szkodę ostrowczan.

Apelujemy o rozsądek i dobrą wolę, merytoryczne działania, a nie politykę dla  polityki. Niech Pan nie gra ludzkim zdrowiem!!!”

skan apelu do Starosty Ostrowieckiego 13 listopada 2017 r. page 001