Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Widok na obradujących ludzi.

W dniu dzisiejszym Prezydent Miasta Jarosław Górczyński oraz Wiceprezydent Miasta Marzena Dębniak spotkali się z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie naszego miasta.

Podczas spotkania przedstawione zostały propozycje zadań publicznych do realizacji w 2016 roku, dokonano konsultacji gminnego programu współpracy na lata 2016 – 2017 oraz przeprowadzono nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych w 2016 r.

Do priorytetowych zadań zapisanych w Gminnym Programie na lata 2016 - 2017 należą:
1. prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii - z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym,
2. prowadzenie centrum integracji społecznej - z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3. prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn – z zakresu pomocy społecznej,
4. prowadzenie domu pomocy społecznej – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

- Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w tym zakresie w Ostrowcu Świętokrzyskim – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński.

W projekcie budżetu na 2016 rok na dzień dzisiejszy zaplanowano kwotę 1.750.000 zł i objęto zadania publiczne w szerokim zakresie od: kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, przeciwdziałania patologiom społecznym, poprzez nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.