Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

Uwaga-silny wiatr !!!

- czytaj więcej...
 Treść

Yes I can

Podsumowano wyniki pierwszego etapu, ogłoszonego w listopadzie ubiegłego roku, konkurs „Yes, I can”, w którym uczniowie ostrowieckich szkół podstawowych mają okazję sprawdzić swoje umiejętności z języka angielskiego. Organizatorem konkursu ogłoszonego pod patronatem Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego jest Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, który realizuje go we współpracy ze szkolnymi koordynatorami.

- Głównym celem Konkursu „Yes I can” jest zachęcanie młodzieży ze szkół podstawowych do nauki języka angielskiego i sprawdzania swoich umiejętności na tle uczniów z innych placówek publicznych i niepublicznych. Pragniemy zmotywować wszystkich uczniów do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności z zakresu tego języka, a także rozbudzić zainteresowanie kulturą krajów anglojęzycznych. To ważne, by  w dzisiejszym świecie operować tym językiem, znać kulturę i mentalność krajów z tego obszaru  - uważa Prezydent Miasta Jarosław Górczyński. – To już kolejna akcja jaką podjęliśmy w celu lepszej edukacji językowej ostrowieckiej młodzieży. Od dwóch lat realizujemy nowatorski w skali kraju program finansowania certyfikowanych egzaminów językowych i nie jest to ostanie działanie w tym zakresie. Już wkrótce poinformujemy o kolejnych akcjach. Inwestycja w naszą młodzież to jedno z naszych najważniejszych zadań – dodaje Prezydent.

- Konkurs skierowany jest do  uczniów klas I - VII z Ostrowca Świętokrzyskiego. W etapie I mogli wziąć udział wszyscy uczniowie z poszczególnych szkół. Przystąpiła do niego bardzo liczna grupa dzieci i młodzieży  - 2279 osób z 2879 uczęszczających do szkół gminnych, oraz 287 z 430 podopiecznych szkół niepublicznych. Największa liczba uczniów zdecydowała się sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 4 oraz w Szkole Podstawowej nr 7 - poinformowała Marta Dobrowolska - Wesołowska z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Do II etapu, który będzie miał formę pisemnego testu – dla klas I – V - leksykalnego z elementami rozumienia ze słuchu, a dla kategorii klas VI - VII – testu leksykalno – gramatycznego z elementami słuchania oraz wiedzy o kulturze, literaturze i geografii krajów anglojęzycznych, przystąpią laureaci pierwszych trzech miejsc z każdego oddziału. Do finałowych zmagań również przejdą laureaci 1, 2, i 3 miejsca z etapu II z każdej kategorii. Swoje kwalifikacje sprawdzą w trakcie  10 – minutowej rozmowy obejmującej krótką autoprezentację, opis obrazka oraz odpowiedzi na pytania do obrazka.