Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Sesja Rady Miasta w trakcie obrad

27 listopada odbyła się sesja Rady Miasta gdzie głównym punktem w porządku obrad były podatki, które obowiązywać będą w roku przyszłym. Prezydent Jarosław Górczyński zaproponował, aby stawki podatkowe w roku przyszłym nie uległy zmianie. Radni Miejscy zaś przychylili się do propozycji i przegłosowali pozostawienie kwot podatkowych na poziomie ubiegłego roku. Obniżeniu uległy natomiast dwie stawki podatku: od budynków zajętych na prowadzenie działaności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym oraz od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu  przepisów o działalności rolniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.

Piątkowa sesja była też okazją do wręczenia gratulacji i podziękowań. Prezydent Jarosław Górczyński otrzymał list od Ostrowieckiego Stowarzyszenia Głuchych "Nad Kamienną", w którym władze stowarzyszenia dziękują za troskę i zrozumienie dotyczące prośby o przydzielenie lokalu dla potrzeb ich oragnizacji.

Kolejnym miłym akcentem były również gratulacje, składane przez Prezydenta i Radnych na ręce nowo wybranego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Kryja.

Swoją dotychczasową pracą na rzecz regionu świętokrzyskiego zasłużył Pan na zaufanie jego mieszkańców, co potwierdza uzyskany wynik wyborczy. Życzę, aby praca w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej przyniosła Panu wiele satysfakcji - powiedział Prezydent Jarosław Górczyński.

Do grona radnych Rady Miejskiej dołączył nowo wybrany przedstwiciel Osiedla "Złota Jesień" Marcin Marzec, który złożył ślubowanie.

Sesja Rady Miasta w trakcie obrad Sesja Rady Miasta w trakcie obrad