Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 

Logotypy Rewitalizacja

Blisko 35 mln złotych zostanie przeznaczone na inwestycje w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach programu rewitalizacji. Rozbudowa monitoringu miejskiego, zmiany na spółdzielczych osiedlach, remonty dróg, renowacja i przebudowa historycznego budynku Kina Etiuda wraz z adaptacją pomieszczeń na Centrum Tradycji Hutnictwa - to tylko niektóre z zadań, które zostaną zrealizowane z tych środków.

W piątek Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas i Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, w obecności Skarbnik Miasta Elżbiety Pichór oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusza Bąka, a także przedstawicieli dwóch ostrowieckich spółdzielni mieszkaniowych podpisali umowę na unijne dofinansowanie przedsięwzięcia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu to 34,8 mln zł, 3 mln zł pochodzi z budżetu państwa, a wkład własny w kwocie ponad 11 mln zł ze środków gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz dwóch spółdzielni mieszkaniowych – Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki.

Przygotowany projekt p.t. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” obejmuje 11 zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane do października 2021 roku. Zakres inwestycji obejmie 11,5 hektara powierzchni Ostrowca Świętokrzyskiego.

- To historyczna chwila dla Ostrowca Świętokrzyskiego, bo kwota przedsięwzięcia jest jedną z największych, jaką realizowaliśmy w ramach inwestycji na terenie naszego miasta – uważa Prezydent Górczyński. – Śmiało możemy stwierdzić, że nasze miasto jest liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Miasto zmieniamy dla naszych mieszkańców, tak, by nam wszystkim żyło się godnie. Cieszę się, że przygotowany przez nas wspólnie ze spółdzielniami projekt został tak dobrze przyjęty, a miasto zyska nowe oblicze. Dzięki pozyskanym środkom odpowiemy na kilka istotnych potrzeb zgłaszanych przez ostrowczan. Jesteśmy zwolennikami twardych infrastrukturalnych inwestycji, tych które będą służyły przez lata, tak jak na przykład drogi, które są dla miasta swoistym krwioobiegiem. Wyrazy uznania i podziękowania należą się pracownikom Urzędu Miasta, którzy wzorowo przygotowali wniosek oraz zabezpieczyli środki finansowe. – dodał Prezydent Miasta.

Marszałek podkreślił walory przygotowanego przez nasze miasto projektu. Ostrowiecki projekt został wysoko oceniony dzięki takim atutom, jak partnerstwo społeczne i gospodarcze, a także włączenie do rewitalizacji obszarów i obiektów poprzemysłowych.

- Gratuluję Państwu serdecznie tego projektu oraz kompleksowego ujęcia tematu. Dzięki szerokiemu zakresowi, zawartemu ze spółdzielniami porozumieniu oraz włączenia do rewitalizacji terenów poprzemysłowych, jak chociażby obszaru osiedla przy dawnej Cukrowni Częstocice ostrowicki projekt został wysoko oceniony. Co ważne, dzięki podpisanej dzisiaj umowie można już zacząć realizację i finansowanie poszczególnych zadań – wyjaśnił Marszałek Adam Jarubas.

Natomiast Przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk podkreślił wagę zmian jaki zachodzą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

- Miasto się zmienia i pięknieje w oczach. Po odejściu od monokultury przemysłowej, rewitalizacji obszarów przemysłowych władze wreszcie skupiają się na ludziach, na mieszkańcach i ich potrzebach. Gratuluję takiego podejścia i cieszę się z niego jako mieszkaniec. Doceniam i gratuluję również zmiany miejskiej kolorystyki i powrotu do pomarańczowo – czarnych barw, które są symbolem naszego hutniczego dziedzictwa – mówił Przewodniczący Arkadiusz Bąk.

11 ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

 1. Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi
 2. Przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego
 3. Zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych
 4. Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej
 5. Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu
 6. Budowa zadaszenia części placu targowego wraz z zagospodarowaniem
 7. Budowa strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu Częstocice
 8. Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda oraz adaptacja pomieszczeń na Centrum Tradycji Hutnictwa.
 9. Ogród Zdrowia na Osiedlu Ogrody
 10. Rewitalizacja parku na Osiedlu Spółdzielców – zadanie OSM
 11. Budowa parkingu na ok. 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową oraz poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków nr: 35-37 i 41-44 na os. Rosochy w Ostrowcu Św. oraz remont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. Ogrody w Ostrowcu Św., Budowa placu zabaw w rejonie budynków nr 31 - 34 na os. Rosochy oraz budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25 - 27 na os. Rosochy, a ul. Słoneczną w Ostrowcu Św. – zadnie SMK