Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Prezydent Jarosław Górczyński podczas dyskusji nad budżetem

Na 29 grudnia 2015 roku zwołana została sesja Rady Miasta, podczas której uchwalono Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r. Za przyjęciem uchwały swój głos oddało 16 radnych, 6 wstrzymało się od głosowania.

Podczas dyskusji nad budżetem swoje oświadczenie wygłosił Prezydent Jarosław Górczyński – „Chciałbym w tym miejscu podkreślić to, co już wszyscy wiemy, a mianowicie, że naszym wspólnym sukcesem jest nie podniesienie podatków. Jestem zwolennikiem dynamicznego budżetu, reagującego na zmiany. Przygotowałem również bogaty program w zakresie zadań inwestycyjnych, który otwiera Gminie drogę na środki zewnętrzne. Jest to program praktycznie we wszystkich obszarach działalności Gminy, począwszy od transportu miejskiego, dróg, terenów inwestycyjnych, rewitalizacji terenów zdegradowanych, szkolnictwa, aż po Ostrowiecki Browar Kultury. Dochody proponowanego budżetu są w wysokości 198 mln zł, wydatki budżetu 192 mln zł. Nadwyżka w wysokości ok. 6 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia Gminy. W ten sposób chcę przygotować finanse Gminy w celu pozyskania jak największej ilości środków zewnętrznych. Chcę dodać, że jesteśmy samorządem, który bez kłopotu potrafi, w sposób bezpieczny, prowadzić racjonalną gospodarkę finansami naszego miasta.”

Również Radny Mariusz Łata wyraził swoją opinię na temat budżetu – „Wczytując się i analizując projekt budżetu, to z całą pewnością należy stwierdzić, i tu zgodzimy się chyba wszyscy, że jest to budżet proinwestycyjny, nastawiony na wsparcie rozwoju Miasta poprzez, między innymi, stymulowanie rozwoju przemysłu i przedsiębiorczości.”

Podczas tej samej sesji przyjęto również sprawozdania na temat stanu bezpieczeństwa w mieście w 2015 roku, oraz wybrano nowego wiceprzewodniczącego Rady Miasta, którym została Joanna Pikus.

Rada miasta podczas uchwalania budżetu Rada miasta podczas uchwalania budżetu Rada miasta podczas uchwalania budżetu Rada miasta podczas uchwalania budżetu Rada miasta podczas uchwalania budżetu