Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

 Treść

W minioną niedzielę ostrowiecki Rynek zamienił się w miejsce wspaniałej zabawy i nauki. Stało się to za sprawą imprezy profilaktycznej „Bezpiecznie na drodze”, którą już po raz drugi Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta zorganizował wspólnie z Miejskim Centrum Kultury. Mimo ogromnego upału mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego tłumnie przybyli na Rynek i skorzystali z przygotowanych atrakcji. Liczna frekwencja pokazała, jak dużym zainteresowaniem cieszy się tematyka bezpieczeństwa.

„Bezpiecznie na drodze” było hasłem przewodnim dla każdej z przygotowanych na Rynku stref. W Strefie Zabawy najmłodsi mieszkańcy miasta mieli szansę poznać i wykonać znaki drogowe, tworzyli makietę bezpiecznego miasta, zmagali się z różnymi torami przeszkód, bawili z animatorami, malowali twarze, puszczali bańki mydlane. W Strefie Relaksu ustawiono leżaki przed telebimem, na którym można było obejrzeć filmy i bajki o tematyce bezpieczeństwa oraz stoliki z kolorowankami dla dzieci. W Strefie Nauki i Profilaktyki mieszkańcy miasta mogli zasiąść za kierownicą różnego rodzaju symulatorów, w tym dachowania i zderzania, założyć alkogogle czy narkogogle i sprawdzić, czy byliby w stanie prowadzić pojazdy mechaniczne. Ponadto mieszkańcy mogli uzyskać tam informacje praktyczne dotyczące prowadzenia pojazdów od instruktorów szkoły jazdy MONTE-CARLO, dzieci mogły poćwiczyć znajomość przepisów ruchu drogowego w mini miasteczkach przygotowanych przez Komendę Powiatową Policji oraz Straż Miejską. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu Państwowej Straży Pożarnej oraz Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Bardzo wartościowy był instruktaż montażu fotelików samochodowych. Mieszkańcy mogli sprawdzić swoje umiejętności lub pogłębić wiedzę o bezpiecznym przewożeniu dzieci w samochodzie. Strefa Nauki i Profilaktyki przeznaczona była również dla organizacji partnerskich.
Na stoiskach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych, SANEPIDu odwiedzający mogli zasięgnąć informacji i uzyskać porady dotyczące różnorodnych aspektów życia, nie tylko związanych z bezpieczeństwem. Stowarzyszenie OSTROWER udzielało wsparcia technicznego właścicielom rowerów, które mogły zostać oznakowane na stanowisku Policji, zaś ryksza stanowiła dodatkową atrakcję dla dzieci.

Wszystkim działaniom w wyznaczonych strefach towarzyszyły występy artystyczne. Wspaniały pokaz „Tańce z różnych stron świata” w wykonaniu dzieci z ostrowieckich przedszkoli otrzymał ogromne owacje od publiczności. Wielkie talenty wokalne pokazały również członkinie zespołów „Tremolo” i „Pandora”. Długo wyczekiwanym punktem programu było wręczenie nagród za test wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, zorganizowany przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych oraz Komendę Powiatową Policji. Na zakończenie dnia wystąpiła Justyna Sawicka, finalistka programu „Must be the Music. Tylko Muzyka”.