Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

 Treść

W celu poprawy komfortu spędzania wolnego czasu mieszkańcom naszego miasta służby miejskie wypowiadają walkę komarom. Jak wiadomo insekty te potrafią zakłócić błogi wypoczynek i relaks na świeżym powietrzu. Stąd też już jutro, 14 czerwca na wybranych obszarach zielonych zostanie przeprowadzona akcja odkomarzania. Teren Parku Miejskiego, Ośrodka Wypoczynkowego Gutwin oraz Parku Fabrycznego zostanie poddany opryskom przeciw owadom. Odkomarzanie odbędzie się w godz. 18:00 – 2:00. Mimo, że zastosowane środki posiadają stosowne atesty potwierdzające brak zagrożenia dla zdrowia oraz środowiska zaleca się, by mieszkańcy nie przebywali w pobliżu opryskiwanych terenów. W tym roku odkomarzanie odbędzie się na obszarze 30 ha, a przeprowadzi je firma ABA-SANIMAX Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja z siedzibą w Puławach.