Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

Uwaga !!!- Oblodzenie

- czytaj więcej...
 Treść

 

W ramach konkursu „Najmłodsi Samorządni” zorganizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego wyłoniono najprężniej działający ostrowiecki samorząd szkolny spośród klas IV – VII szkół podstawowych oraz II – III klas szkół gimnazjalnych. Samorządność to ważna idea i metoda wychowawcza. Zachęcenie młodych ludzi do działania i lepsze ich przygotowanie do udziału w życiu społeczności lokalnej kształtuje umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie, uczy demokracji, otwartości na współpracę pomiędzy samorządami uczniowskimi a organizacjami pożytku publicznego (NGO). Podejmowana przez najmłodszych samorządnych aktywność miała wpisywać się w działalność zgodną z dobrem miasta i społeczności szkolnej, a także rozbudzić umiejętność połączenia działań samorządowych z nauką. Jury oceniło całokształt działań uczniów w sferze społeczno – obywatelskiej, kulturalnej, sportowej i charytatywnej uwzględniając efektywność podejmowanych działań, konsekwencję w realizacji zadań i kreatywność. Laureatami pierwszej nagrody – 1 500,00 zł zostały Samorządy Uczniowskie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 1, drugiej – 1 000,00 zł Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 i Publicznego Gimnazjum nr 3, trzeciej – 500,00 zł Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 i Publicznego Gimnazjum nr 5.

Podjęta inicjatywa nauki samorządności od najmłodszych lat – podkreślona przed ogłoszeniem konkursu przez Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego zaowocowała aktywizacją młodych samorządnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Zachęciła do zróżnicowania działań i ukierunkowała na nowe nieodkryte obszary działalności.