Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Pamiątkowym zdjęciem zakończyła się ostatnia w tej kadencji, Sesja Rady Miasta. W czasie jej trwania radni przyjęli na niej 13 uchwał min. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, a to za sprawą nowelizacji Ustawy Samorządowej, która nakłada na Gminę obowiązek transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań z obrad sesji.

Wzruszającym punktem piątkowej sesji były podziękowania dla odchodzącej na emeryturę Pani Elżbiety Pichór, która od 25 lat piastowała stanowisko Skarbnika Miasta.

- Pani trwająca 36 lat kariera zawodowa pokazuje ogromny szacunek do pracy, a postawa może być wzorem dla wielu młodych ludzi. Dziękuję za Pani udział przy pisaniu wielu pięknych kart historii Ostrowca Świętokrzyskiego, zaangażowanie, wyjątkową dbałość o miejski budżet oraz wkład w rozwój naszego miasta. Przy Pani współpracy i zaangażowaniu nasze miasto zmieniało się zyskując atrakcyjny i nowoczesny wygląd, stając się przyjaznym miejscem do osiedlania się i inwestowania. Pani zasługą jest zmiana w podejściu do miejskich finansów, polityka inwestycyjna prowadzona w oparciu o środki własne i przyjazny system podatków miejskich. Pani praca to wspaniały i niezapomniany wkład w pejzaż ekonomiczny, ale również kulturowy i społeczny Ostrowca Świętokrzyskiego, za co serdecznie dziękuję. – powiedział prezydent miasta.

Radni przegłosowali rekomendowaną przez Prezydenta Jarosława Górczyńskiego kandydaturę Sławomira Kijaka na nowego Skarbnika Miasta. Do obecnej chwili pracował on na stanowisku Kierownika Referatu Kontroli i Planowania Budżetu Wydziału Finansowego Urzędu Miasta. Sławomir Kijak przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej realizując się w wydziałach ostrowieckiego magistratu, jak również jako Wiceprezes OTBSu.

Prezydent Jarosław Górczyński podziękował również za pracę na rzecz lokalnej społeczności radnym: Irenie Kowalczyk-Kwiecień, Małgorzacie Krysie, Urszuli Ubi, Pawłowi Celebańskiemu oraz Kamilowi Długoszowi, którzy zakończyli pracę w Radzie Miasta.