Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

W dniu dzisiejszym Prezydent Jarosław Górczyński przekazał na ręce Danuty Barańskiej- Kierownik Pogotowia Ratunkowego do spraw medycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim,  sprzęt medyczny niezbędny do ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Zakup sprzętu w postaci toreb medycznych, ampulariów, noszy płachtowych sfinasowany został ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w formie dotacji celowej na mocy porozumienia jakie zawarła Gmina ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dotacja przekazana Pogotowiu opiewała na kwotę 5 000 zł.

-Wasza praca jest niezwykle odpowiedzialna i trudna. Chciałbym oczywiście, żebyście jak najmniej musieli korzystać z tego sprzętu, jednak życie pokazuje, że wezwań do osób chorych jest bardzo dużo. Serdecznie dziękuję pracownikom naszego pogotowia za trud i zaangażowanie. Na was zawsze można liczyć- powiedział prezydent

-– Torby ratunkowe używane są niejednokrotnie po kilkanaście razy dziennie i szybko się zużywają – mówi kierownik Pogotowia Ratunkowego do spraw medycznych w Ostrowcu Świetokrzyskim Danuta Barańska. – Z kolei miękkie nosze mogą być stosowane w blokach kilkupiętrowych, tam gdzie nie ma wind. Nam to bardzo ułatwia pracę. Serdecznie dziękujemy za ten prezent- powiedziała Danuta Barańska.