Burze z gradem

Data utworzenia 2019-06-20 07:57:39Ważne do 2019-06-20 22:30:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

20190305 103957

 

5 marca 2019 r. w Przedszkolu Publicznym nr 19 im. Jana Brzechwy w Ostrowcu Świętokrzyskim rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Logopedyczno – Plastyczny pt. „Czy naprawdę trudne głoski?"

Konkurs adresowany był do dzieci 5, 6 letnich uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych, zwłaszcza tych, które są objęte terapią logopedyczna lub uczestniczących w zajęciach logopedycznych. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie ilustracji  do wybranego wiersza Jana Brzechwy – patrona Publicznego Przedszkola Nr 19: „Chrząszcz”, „Kaczka dziwaczka”, „Kokoszka”, „Jeż”, „Żaba”, „Żuk”, „Żuraw i czapla”.

Placówka po raz pierwszy zorganizowała tak duży konkurs o zasięgu ogólnopolskim. Jego pomysłodawcą była nauczycielka logopedii  Renata Potrzeszcz. To ona zaprosiła do współpracy inne nauczycielki z przedszkola – Katarzynę Pawlik, Magdalenę Kawiak, Monikę Słowińską, Bożenę Czemierys. Partnerami konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim i Rada Rodziców Publicznego Przedszkola nr 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim, a honorowym patronatem objął go Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Jarosław Górczyński. 

Na uroczyste rozstrzygniecie konkursu przybyli laureaci - dzieci z ostrowieckich przedszkoli i szkół z nauczycielami, rodzice. Zaproszenie organizatorów przyjęli też  przedstawiciele organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Jan Bernard Malinowski  i kierownik oddziału Kuratorium Oświaty  w Ostrowcu Św. -  Wiesław Gruszka. W podsumowaniu uczestniczył też wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Paweł Górniak  i jednocześnie członek jury. Goście obejrzeli krótki program artystyczny  w wykonaniu  dzieci z „Dziewiętnastki”, a były to inscenizacje lub piosenki do ilustrowanych przez dzieci utworów: „Kaczka dziwaczka”, „Żuraw i czapla”, „Żaby i bociany”. 

Jednym z zadań edukacji przedszkolnej jest rozwijanie mowy i wymowy dziecka.  Osiągnięcie optymalnego poziomu rozwoju mowy przez dziecko przedszkolne umożliwia mu nawiązywane kontaktów społecznych, daje możliwość swobodnego komunikowania, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnego zdania, uczuć i upodobań. Rozwój języka dziecka, wzbogacenie słownictwa dziecka  rzutuje na jego dalszą edukację. W placówkach przedszkolnych zauważa się coraz większą liczbę dzieci wymagających pomocy logopedycznej. W każdej z nich jest zatrudniony nauczyciel – logopeda. I stąd pomysł na ilustrowanie wierszy patrona PP 19 połączony z nauką trudnych głosek. Udział dziecka w konkursie mógł sprawić, że nie były już one takie trudne.

Inne cele konkursu to:

- poznanie utworów Jana Brzechwy,

- utrwalanie wymowy opanowanych głosek w toku terapii logopedycznej głosek szeregu szumiącego, tj. żaba, żuk, żuraw

- rozwijanie zdolności plastycznych.

Na konkurs wpłynęło 69 prac z 23 placówek z całej Polski. Głównym kryterium oceny prac była pomysłowość, samodzielność wykonania pracy przez uczestnika. Konkurs został ogłoszony na stronie internetowej  czasopisma  „Bliżej Przedszkola”. Prace można było składać do 22 lutego br. Trzyosobowe jury, w skład którego wchodzili  dyrektor Przedszkola Publicznego nr 19 Aneta Stachurska, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Paweł Górniak i  przewodniczący Rady Rodziców Przedszkola nr 19 - Kamil Boleń, dokonało wyboru  laureatów konkursu.  Przyznano jedno I miejsce, dwa II miejsca, dwa II miejsca oraz 12 wyróżnień, w tym 7 z Ostrowca Św. i okolic.  III miejsce otrzymała Oliwia Zwada z NŻ i P „Pajacyk” w Ostrowcu Św. Pozostałe dzieci otrzymają nagrody za udział drogą pocztową.

Dzieci otrzymały nagrody, m. in. książki Jana Brzechwy ufundowane przez sponsorów oraz Miejską Bibliotekę Publiczną, a przekazane przez jej wicedyrektora Pawła Górniaka. Rozstrzygnięcie konkursu przebiegło w miłej  atmosferze i zakończyło się słodkim poczęstunkiem. Zarówno w przedszkolu, jak i Miejskiej Bibliotece Publicznej na ul. Wardyńskiego 26 będzie pokonkursowa wystawa prac laureatów konkursu.