Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

W dniu dzisiejszym na sesji Rady Miasta Radni przegłosowali projekt uchwały na mocy, której Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej przekształcone zostanie na Miejski Zakład Komunikacji.

Decyzja ta miała związek z przystąpieniem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do programu „Ekologiczny transport miejski”. Nowa baza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ulicy Samsonowicza, nowoczesne klimatyzowane i ekologiczne autobusy, myjnia samochodowa oraz stacja paliw. Wszystko to dzięki inwestycji, która rozpocznie się niebawem na terenach należących do Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Wzeszłym roku w tej sprawie została podpisana pre-umowa pomiędzy prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosławem Górczyńskim i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem na dofinansowanie z Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014– 2020 projektu pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Dzięki realizacji nowego projektu zostanie zakupionych także 10 nowych niskoemisyjnych autobusów spełniających normę EURO VI, w tym jeden hybrydowy. Powstanie też 40 nowych wiat przystankowych. Projekt obejmie również zakup i wdrożenie systemu biletu zintegrowanego – tzw. karty miejskiej, budowę Bike&Ride oraz Park &Ride, a także budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości o. 2,57 km, przebudowę lub modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz przeprowadzenie kampanii promującej ekologiczny transport. Zakończenie inwestycji przewidziano na 2021 rok.