Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 

W Ostrowcu Świętokrzyskim niezwykle uroczyście obchodzona była 228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po raz pierwszy w dziejach Ostrowca Świętokrzyskiego uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbywały się, przed wybudowanym w ubiegłym roku w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Masztem Niepodległości. Jednakże przed oficjalnymi obchodami prezydent miasta Jarosław Górczyński złożył wieniec na Rynku przy pomniku powieszonych ostrowczan.

W Kolegiacie pod wezwaniem Św. Michała odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny. Główne uroczystości z udziałem: władz miasta i powiatu, parlamentarzystów, radnych miejskich i powiatowych, kombatantów, delegacji zakładów pracy, organizacji związkowych i społecznych oraz mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego odbyły się w Parku Miejskim.

- Jak co roku, spotykamy się w ten uroczysty dzień aby uczcić pamięć i oddać honory tym, którzy dla dobra Państwa Polskiego, w trudnych czasach podjęli się reform, mających na celu poprawę kondycji Ojczyzny i ochronę podstawowych praw wolnego narodu- mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Czymże innym jest Konstytucja 3 Maja, jak nie najważniejszym dokumentem swoich czasów, inspiracją dla kolejnych pokoleń, stanowiącym prawa, ale i obowiązki względem swojej ojczyzny. Dokumentem wyjątkowym w skali całego cywilizowanego świata. Powstałym w duchu wartości demokratycznych i społecznej sprawiedliwości. Zakładającym równość wobec prawa, tolerancję, wolność wyznania i poszanowanie swobód obywatelskich. W Polsce uznaje się ją za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w naszej historii i kulturze.

Pamięć o konstytucji od ponad 200 lat jest zatem spoiwem łączącym naród, cenną lekcją historii zgody i niezgody. Nie zapominajmy, Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Przysłowie to przestrzega nas przed wzajemnymi kłótniami, które mogą być tragiczne w skutkach. Uczy nas również, że jeżeli chcemy osiągnąć cel, musimy być zgodni w swoich postanowieniach. Celebrujmy, to co nas łączy, wspólny język, historię, tradycję i nie pozwólmy się dzielić, zwłaszcza dziś w czasach tak powszechnego cynizmu, fałszu i populizmu. Pamiętając, że najlepsze lata Rzeczypospolitej przypadały na okres swobód obywatelskich, wolności sumienia i samostanowienia, dbajmy o to aby nikt nie odebrał nam tej spuścizny i korzystajmy z niej mądrze, szanując się wzajemnie. Ustawa zasadnicza, Konstytucja 3 Maja, drugi na świecie dokument o takiej sile oddziaływania, powstawał w duchu epoki oświecenia, z troski o Polskę i jej obywateli. Zagwarantowanie wolności i sprawiedliwych praw dla obywateli miało w niej stanowić o jakości państwa, a ograniczenie, a zwłaszcza podział władzy uniemożliwić ich odebranie. Trójpodział władzy oddzielał władzę zajmującą się ustanawianiem praw od władzy wprowadzającej w życie jej postanowienia. Sądy zaś, całkowicie niezależne od władz państwowych miały możliwość wydawania sprawiedliwych wyroków. Mocne i zdecydowane postulaty Konstytucji 3 Maja utrwaliły się w świadomości Polaków przez pokolenia, przekazywane w genach, z mlekiem matki, z ojca na syna i z matki na córkę. Dzięki tej spuściźnie, naród który po ponad wieku niewoli odzyskał niepodległość doskonale wiedział kim jest i dokąd zmierza, a w ciągu 20 lat międzywojnia potrafił odbudować to co zostało mu odebrane. Również dziś, stojąc w tym niezwykłym miejscu, upamiętniającym 100-lecie odzyskania niepodległości, mamy prawo do dumy z naszej wspólnej przeszłości. Bez względu na to ile było w niej błędów i z szacunkiem dla przelanych łez i krwi – kontynuował prezydent miasta.

W swoim wystąpieniu prezydent nawiązał również do zbliżających się obchodów 30 rocznicy wolnych wyborów.

- Wkrótce obchodzić będziemy również 30 rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Większość z nas pamięta tę datę, co pokazuje nam jak krótka jest historia naszego niezależnego i niepodległego Państwa. Oznacza to, że historia nasze pokolenie właśnie z tego będzie rozliczać. Czy byliśmy konsekwentni w obronie wolności Polski? Co jednak obroni nas przed zagrożeniem wewnętrznym? Kryzysem państwowości? kryzysami gospodarczymi? Ograniczaniem swobód obywatelskich i wolności przekonań? polityczną indoktrynacją naszych dzieci? Obronić może nas tylko nasza mądrość i solidarność. Wyrozumiałość dla innych poglądów idąca w parze z patriotyzmem, który przedkłada dobro Polski i narodu nad partykularne, osobiste interesy. Życzę Państwu i sobie, aby takich ludzi, zwłaszcza tych zajmujących funkcje publiczne, mających realne przełożenie na losy naszej Ojczyzny – przybywało. Aby z naszego pokolenia również historia wybrała postacie godne naśladowania i autorytety dla naszych wnuków i prawnuków.

Kończąc prezydent miasta podziękował wszystkim pocztom sztandarowym, orkiestrze dętej Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia, przedstawicielom organizacji społecznych, samorządowcom, młodzieży, oraz mieszkańcom za udział w jakże radosnym dla wszystkich Polaków Narodowym Święcie.

Po przemówieniach nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przed Masztem Niepodległości.