Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński oraz Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak podpisali 10 maja umowę partnerską w sprawie realizacji II etapu projektu pn. Ekologiczny Transport Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim. Porozumienie pozwoli na złożenie wniosku do Regionalnego Program Rozwoju Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Planowana wartość projektu to prawie 22 mln. zł. z czego 17 mln. zł to dofinansowanie ze środków unijnych. Beneficjentami projektu jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski oraz Powiat Ostrowiecki.

- Jest to bardzo duży projekt, który w sposób znaczący zmieni wizerunek naszego miasta, wspólnych ulic i poprawi komunikację – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. - Podpisanie umowy pozwoli na przygotowanie siedmiu zadań, z których najważniejsze to zakup pięciu hybrydowych autobusów do obsługi komunikacji miejskiej. W ramach tego projektu chcemy przebudować ulicę 11- Listopada na odcinku od ulicy Ogrodowej do skrzyżowania z ul. J. Samsonowicza, rozbudować ul. J. Samsonowicza w kierunku głównej bramy Huty Ostrowiec oraz wybudować rondo turbinowe na skrzyżowaniu ulicy 11 listopada i Samsonowicza oraz drogi do bazy transportowej. Projekt obejmie także wybudowanie ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Samsonowicza o długości 1,9 km. Kolejne plusy projektu to dodatkowe, ładnie wykonane przystanki autobusowe. Takich przystanków, zakupionych w rozsądnej cenie już na terenie miasta mamy ponad 40. W ramach projektu Ekologiczny Transport Miejski przewidziany jest także montaż tablic informacji przystankowej dotyczących komunikacji miejskiej oraz karty miejskiej czyli zintegrowanego systemu biletowego.

- Jest to kolejny efekt bardzo dobrej współpracy pomiędzy miastem, a powiatem - mówi Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak. - Jak widać wystarczy dobra wola i razem możemy osiągnąć więcej. Jest to już trzecie porozumienie jakie podpisujemy z Gminą Ostrowiec i mam nadzieję, że nie ostatnie. Miasto jest w dobrej kondycji finansowej, powiat nie. Dla nas takie inicjatywy są niezwykle ważne.

Zarówno prezydent Jarosław Górczyński oraz starosta Marzena Dębniak podkreślają, ze tego typu porozumienie zawierane są głównie w trosce o mieszkańców Ostrowca oraz powiatu.