UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Jeszcze w tym roku północna część miasta zyska kolejny odcinek drogi, który jest jednym z ostatnich elementów w ciągu ulic zbiorczych. Od połowy czerwca trwają prace przy przedłużeniu ul. Rzeczki, na odcinku od ul. Siennieńskiej do ul. J. Milewskiego wraz z budową ścieżki rowerowej. Wartość całej inwestycji wynosi 5.502.683,13 zł., w tym powstanie ścieżki rowerowej 352.159,03zł. Co ważne część środków na to zadanie stanowi dofinansowanie.

W ubiegłym tygodniu prezydent miasta Jarosław Górczyński podpisał w Kielcach z wicewojewodą Bartłomiejem Dorywalskim umowę, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na dofinasowanie rozbudowy ulicy Rzeczki. Umowa dotyczy zadania „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J. Samsonowicza.” (dofinansowanie w kwocie 2 508 418 zł). Natomiast „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeczki do ul. Milewskiego” współfinansowana jest w ramach programu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Na kolejne lata pozostanie tym samym do realizacji już tylko jeden etap – odcinek łączący III etap budowy ulicy Rzeczki z ulicą Bałtowską i Sansonowicza. Prowadzone prace to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w mieście. Zakończenie tej części inwestycji zaplanowano na koniec października.

- W minionych latach, w dwóch etapach, udało się wybudować dwa odcinki ulicy Rzeczki od strony Iłżeckiej do ulicy Siennieńskiej. Połączenie ulicy Rzeczki z ulicą Bałtowską i Samsonowicza usprawni komunikację w tej części miasta – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Rozwiązanie to wraz z powstającymi ścieżkami rowerowymi doskonale uzupełni miejski układ komunikacyjny. Co ważne wspomniane inwestycje drogowe realizowane są przy znaczącym udziale środków zewnętrznych. Przypomnę tylko, że wcześniejsze etapy również otrzymały dotacje z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, czyli dawnych „schetynówek”.

W ramach inwestycji powstanie odcinek drogi o długości 987,00 mb, drogi dojazdowe i boczne o łącznej długości 656,00 mb, dwie zatoki autobusowe, chodniki oraz ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. Ponadto wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne, a także przebudowana sieć energetyczna.