UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego radni głosowali nad uchwałami dotyczącymi zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych, ustalenia planu sieci publicznych szkół, prowadzonych przez gminę Ostrowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Ostrowca. Radni podjęli też uchwały o likwidacji Publicznego Gimnazjum numer 1, Publicznego Gimnazjum numer 3 i Publicznego Gimnazjum numer 5, co jest związane z rządową reformą edukacji. Wśród projektów uchwał były także dokumenty dotyczące sprzedaży i wydzierżawienia działek należących do gminy oraz o udzieleniu dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury, Biura Wystaw Artystycznych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

– W związku ze zmianami w systemie oświaty wypowiedzenia z pracy otrzymało 128 osób. To dobrzy i bardzo dobrzy nauczyciele, z których udało się „zagospodarować” jedynie około 24 osób. Dla mnie jako prezydenta największy problem, stanowi los pozostałych 88 osób – mówi Jarosław Górczyński. – W szkołach podstawowych mamy pełną obsadę, nie ma tam miejsca dla większej ilości nauczycieli. Niestety są to w wielu przypadkach osoby w wieku 50 lat i nieco więcej, bez uprawnień do świadczeń kompensacyjnych.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu również zwrócił uwagę na negatywny skutek reformy oświaty i likwidacji gimnazjów.

- Była to decyzja czysto techniczna, ponieważ decyzję o likwidacji gimnazjów podjął Rząd Polski likwidując tego typu placówki oświatowe w naszym kraju- mówi przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sport i Rekreacji Mariusz Łata – Początki istnienia gimnazjów sprzed prawie 20 lat były trudne, ale przez ten czas te placówki edukacyjne zyskały renomę. Brały udział w projektach dzięki, którym były na bieżąco doposażane. W gimnazjach pracowali wspaniali nauczyciele, których niestety nie wszystkich uda się w pełni zagospodarować.