Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

31 lipca 2019r. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński spotkał się z trzema byłymi już pracownikami spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, którzy w lipcu odeszli na zasłużoną emeryturę.

Pan Waldemar Polit swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 1982 w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji. Po kilkuletniej przerwie wrócił na stanowisko kierownika Wydziału, przepracowując w spółce łącznie 29 lat. Pan Marek Wachula swoją przygodę z wodociągami rozpoczął w 1973 roku na stanowisku elektromontera, na którym to stanowisku pracował do lipca bieżącego roku. Pan Roman Wójtowicz pracował w spółce od 1991 roku, jako operator urządzeń oczyszczalni ścieków.

- Panów kariera zawodowa pokazuje duży szacunek do pracy. – zwrócił się do obecnych Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Minione lata to okres, w którym sumiennie wypełniali Panowie powierzone zadania. W tym czasie wykazywali się Panowie wiedzą i doświadczeniem, z którego korzystali mieszkańcy oraz współpracownicy. Dziękuję za przepracowane lata, za trud i codzienną staranność. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja to jedna z najlepiej ocenianych spółek gminnych. To od codziennego zaangażowania zatrudnionych tu pracowników zależy komfort życia ostrowczan. Panów sukcesem jest dobre funkcjonowanie zakładu, który dostarcza wodę do ostrowieckich domówi i instytucji.

Na czas zawodowego odpoczynku Prezydent życzył zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej pracy, oraz spełnienia wszystkich planów, a przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Jednocześnie wszystkim Panom wraz z Prezesem MWiK Arturem Łakomcem wręczył drobny upominek oraz listy z podziękowaniami.