Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 

Nie zmniejsza się zainteresowanie nabywaniem działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną, oferowanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

W najbliższym czasie, tj. w dniach 7 i 21 października br. odbędą się przetargi na sprzedaż 6 atrakcyjnych działek budowlanych, położonych przy ul. Jarzębinowej. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany. Działki o kształcie regularnym, prostokątnym. Dojazd do działek odbywa się drogą publiczną gminną – ul. Jarzębinową, która łącząc się z ulicami Malinową- Siennieńską zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta.

Powierzchnie działek wynoszą od 1106 m2 do 1451 m2, a ceny wywoławcze netto kształtują się ok. 58,00 zł/m2.

W całym kompleksie położonym w tym rejonie do zbycia będzie 36 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sprzedaż działek będzie następować etapowo.

Ponadto, Gmina oferuje do zbycia inne tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. I tak w dniach 14 i 22 października br. , odbędą się przetargi na sprzedaż 4 atrakcyjnych nieruchomości, położonych przy ul. Zbożowej. W sąsiedztwie nowo wybudowane domy jednorodzinne, a jednocześnie enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany. Działki o kształcie regularnym, zbliżonym do kwadratu. Dojazd do działek odbywa się poprzez drogę publiczną gminną – ul. Zbożową oraz poprzez działkę wydzieloną pod drogę wewnętrzną o szerokości 10m, stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ulica Zbożowa, która łączy się z ulicami Gajową-Siennieńską i Bałtowską, zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta.

Powierzchnie działek wynoszą od 1002 m2 do 1070 m2, a ceny wywoławcze netto kształtują się ok. 65,00 zł/m2. Z kompleksu 18 atrakcyjnych działek budowlanych w tym rejonie do tej pory sprzedanych zostało już 8 nieruchomości.

W trakcie przygotowywania do zbycia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną są także kolejne tereny, tj. m.in. w rejonie ul. Gajowej (6 działek).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.um.ostrowiec.pl, gdzie w zakładce Nieruchomości znajduje się aktualny wykaz oferowanych nieruchomości.

W przygotowanym wykazie nieruchomości oprócz takich informacji jak numer działki, położenie czy powierzchnia zawarty jest opis nieruchomości oraz przeznaczenie. Lokalizację działki możemy obejrzeć na mapie. Kiedy nieruchomość jest gotowa do sprzedaży organizowany i ogłaszany jest przetarg. W ogłoszeniu o przetargu znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu, m.in. informacje o cenie wywoławczej, oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, informacje o formie przetargu, terminie i miejscu przetargu, wysokości i terminie wpłaty wadium.

Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest protokół z przetargu, w którym wskazana jest osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości. Zawarcie umowy następuje w formie aktu notarialnego.

Głównymi atutami oferowanych nieruchomości jest ich położenie w obszarach zurbanizowanych, z dogodną obsługą komunikacyjną oraz  jasną sytuacją prawną i planistyczną, ale także przejrzyste i bezpieczne zasady sprzedaży, przy naprawdę konkurencyjnych cenach.

Powyżej przedstawiona oferta skierowana jest do wszystkich osób, które zamierzają nabyć nieruchomość w celu wybudowania własnego domu bądź w celach inwestycyjnych, towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.

Dodatkowe informacje dotyczące oferowanych do sprzedaży działek można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – sala „A”, stanowisko 15, tel. (41) 26-72-251.