UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 

W Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim z olbrzymim zainteresowaniem spotkało się szkolenie dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych. Prowadzący je Tomasz Krygier z PFR Portal PPK sp. z o. szczegółowo zaprezentował zagadnienie, a następnie chętnie odpowiadał na liczne pytania uczestników.

Przepisy o PPK, dotyczące dobrowolnego gromadzenia oszczędności emerytalnych, weszły w życie 1 stycznia 2019 roku. Ustawa z 4 października 2018 roku określa zasady zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, a także finansowania, dokonywania wpłat i wypłat środków oraz ustalania wysokości składek. Obowiązek wdrożenia PPK mają wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników na umowę o pracę oraz świadczeniobiorców realizujących zlecenia na umowę zlecenia. Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest rozłożone w czasie i potrwa do 2021 roku. Pierwsze przedsiębiorstwa musiały wdrożyć program już od 1 lipca 2019 roku. Były to firmy zatrudniające co najmniej 250 osób. 1 stycznia 2020 do programu dołączą zatrudniające co najmniej 50 osób, 1 lipca 2020 co najmniej dwudziestoosobowe, zaś 1.01.2021 pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych.

- Program PPK ma wesprzeć Polaków w długoterminowym oszczędzaniu. Zgromadzone przez uczestnika środki będą wypłacane niezależnie do świadczeń emerytalnych – przypomina ekspert. Po ukończeniu 60. roku życia pracownik będzie mógł jednorazowo odebrać część pieniędzy, reszta będzie wypłacana w transzach miesięcznych. Program PPK zakłada również możliwość wcześniejszego skorzystania z pieniędzy w określonych przez ustawę sytuacjach jak choroba lub pożyczka na wkład własny przy kredycie hipotecznym.

Pracownicze Plany Kapitałowe automatycznie obejmują wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat, za których są odprowadzane składki emerytalno-rentowe. Osoby w wieku od 55 do 69 lat mogą również uczestniczyć w programie, jednak w tym celu muszą złożyć odpowiednią deklarację. Z PPK nie mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, służby mundurowe oraz rolnicy.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada, że na konto uczestnika będą wpływać składki z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy oraz państwa. Podmiot zatrudniający jest zobowiązany do składki podstawowej w wysokości 1,5% wynagrodzenia, może ją również podwyższyć do 2,5% dochodu. Uczestnik PPK będzie odprowadzał w ramach programu 2% pensji, składkę może podwyższyć o kolejne 2%. Ustawa uwzględnia również obniżenie wpłaty do 0,5% dla osób najmniej zarabiających. Dodatkowo na konto uczestnika programu wpłyną także środki finansowane z

Funduszu Pracy. Każdy pracownik zapisany do PPK otrzyma wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Pozostając w programie, można liczyć również na dopłatę roczną w kwocie 240 zł.

- Jako, że szkolenie spotkało się z tak dużym zainteresowaniem do tego tematu powrócimy 11 grudnia br. Wcześniej jednak przedstawicieli lokalnego biznesu 22 października zaprosimy na szkolenie dotyczące marketingu firmy w Internecie- zachęca Zbigniew Wesołowski, główny specjalista ds. promocji gospodarczej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Jarosław Górczyński, prezydent miasta

- Staramy się dostarczać przedsiębiorcom informacji gospodarczej i wiedzy na temat możliwości rozwoju ich firm w naszym mieście. Organizujemy lub wspomagamy instytucje zewnętrzne w organizacji bezpłatnych szkoleń lub spotkań informacyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do tej pory największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszyła się tematyka dofinansowania działalności gospodarczej w ramach środków UE, niskooprocentowanych pożyczek czy wsparcia szkoleń dla kadry pracowniczej. Sukcesywnie rozbudowujemy nasz system komunikacji marketingowej z firmami, tak aby docierać z informacją do jak największej liczby przedsiębiorców na terenie miasta i powiatu.