UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zgodnie z deklaracjami prezydenta Jarosława Gorczyńskiego wraz z początkiem nowego roku szkolnego do ostrowieckich gimnazjów powrócili strażnicy miejscy. Ich stała obecność na terenie szkół, w trakcie zajęć lekcyjnych i przerw ma zapobiegać występowaniu niepożądanych zjawisk. Oddelegowani do szkół funkcjonariusze Straży Miejskiej są merytorycznie przygotowani do pracy z młodzieżą, wszyscy zaangażowani byli już w realizację różnych programów profilaktycznych, które Straż Miejska prowadziła we wszystkich placówkach oświatowych. Dodatkowe doświadczenia pedagogiczne strażników, pomóc mają w nawiązaniu zaufania młodych ludzi do służb mundurowych odpowiedzialnych za utrzymanie ładu i porządku w mieście. Komfort nauki w bezpiecznej szkole bez przemocy, bez dilerów narkotykowych, bez agresji i wymuszeń to nowy zakres zadań dla Straży Miejskiej.