Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 

Przypomnijmy, że Ostrowiec Świętokrzyski znalazł się w ścisłej czołówce najwyżej ocenionych zarysów projektów na liście rankingowej programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Funduszy norweskich i EOG 2014–2021. Teraz rozpoczęły się prace z ekspertami Związku Miast Polskich.

- Spotkania z doradcami mają nam pomóc w stworzeniu Programu Rozwoju Lokalnego, Programu Rozwoju Instytucjonalnego oraz kompleksowej propozycji projektu wraz z harmonogramem i budżetem- mówi wiceprezydent Dominik Smoliński. Owe dokumenty będą tożsame z opracowywaną Strategią Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, a właśnie zapisane w programie środki byłyby pomocne w realizacji zaplanowanych zadań.

W skład zespołu pracującego nad projektem wejdą osoby reprezentujących obszary zawarte w dokumencie.

- Skupimy się na konkurencyjnej gospodarce, edukacji oraz partycypacji społecznej- wylicza wiceprezydent Dominik Smoliński. W gronie interesariuszy projektu znajdą się na pewno przedsiębiorcy, reprezentanci szkół najróżniejszego szczebla, z naciskiem na szkoły zawodowe i technika, a także środowiska skupiające seniorów.

Teraz z 54 miast uczestniczących w projekcie zostanie wyłonionych ok. 15, które będą miały do dyspozycji w sumie 102 mln euro na swoje projekty rozwojowe. Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą w 85% ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG (specjalna pula środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim na lata 2014–2021) oraz w 15% - z budżetu państwa.

Każde z wybranych miast może liczyć na dofinansowanie do 10 mln. Euro, czyli około 43 mln. złotych.