UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

KOMUNIKAT Epidemia 01042020

Szanowni Państwo !

Od 18 maja Biuro Obsługi Interesanta wznawia przyjęcia mieszkańców w pełnym zakresie. Od tego dnia uruchomione zostają również Kasy Urzędu Miasta, które będą czynne od godz. 7.30 do godz. 15.00.

Jednak z uwagi na obowiązujący nadal stan epidemii, obsługa naszych mieszkańców odbywać się będzie w określonym reżimie sanitarnym, przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa, których wszyscy musimy bezwzględnie przestrzegać:

  • Obowiązek noszenia maseczek zasłaniających usta
    i nos przez osoby załatwiające sprawy w Biurze Obsługi Interesanta.
  • Dezynfekcja rąk po wejściu na teren Biura Obsługi Interesanta. Dozowniki z płynem są usytuowane
    w wejściu oraz w korytarzu przed każdą z sal.
  • Przy każdym stanowisku w Biurze może przebywać 1 osoba.
  • Zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami
    w Biurze Obsługi Interesanta (co najmniej 1,5 metra).

 Prosimy również o zachowanie dystansu pomiędzy osobami oczekującymi na wejście do Biura Obsługi Interesanta.

Nowy Wykaz telefonów

Telefony do poszczególnych Wydziałów dostępne są także po kliknięciu w link: tutaj
Wykaz jednostek, spółek, instytucji kultury i placówek oświatowych znajduje się pod linkiem: tutaj

Sanepid Nr alarmowe2
TELEFONY ALARMOWE


Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzykim


ul. Smolna 3
TEL. 690 873 344
TEL. 690 874 526
TEL. 502 664 974

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj telefonicznie lub innymi metodami zdalnej konsultacji

Nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ (chyba, że zostaniesz  o to poproszony w określonym terminie)

Nie udawaj się do szpitala Bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosići czy jest to potrzebne