Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

Przymrozki

Data utworzenia 2020-03-29 11:00:03Ważne do 2020-04-02 08:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA -   Zakończenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

W wejściu do Biura Obsługi Interesanta może znajdować się tylko jedna osoba, zaś osoby oczekujące przed wejściem, powinny zachować bezpieczną odległość między sobą. Po wejściu do Biura Obsługi Interesanta prosimy 
o zdezynfekowanie rąk, wykorzystując w tym celu zamontowany tam dozownik z płynem antybakteryjnym.

KOMUNIKAT Epidemia 01042020

W związku z kolejnymi obostrzeniami dotyczącymi epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. wszystkie instytucje publiczne – w tym Urząd Miasta – pracują zdalnie. Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego będzie przyjmować interesantów wyłącznie w następujących sprawach:

  • sporządzenie aktu zgonu,
  • sporządzenie aktu urodzenia z uznaniem,
  • zgłoszenie utraty dowodu osobistego,
  • odbiór dowodu osobistego,
  • składanie i zmiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • składanie wniosków o zajęcie pasa drogowego,
  • składanie wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska,
  • zgłoszenia dotyczące podatku od nieruchomości,
  • obsługa zaświadczeń o stanie majątkowym i o nie zaleganiu w opłatach podatku od nieruchomości.
  • składanie wniosków o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

We wszystkich pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałami Urzędu Miasta. Wykaz telefonów zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i na drzwiach wejściowych do Biura Obsługi Interesanta.

Nowy Wykaz telefonów

Telefony do poszczególnych Wydziałów dostępne są także po kliknięciu w link: tutaj
Wykaz jednostek, spółek, instytucji kultury i placówek oświatowych znajduje się pod linkiem: tutaj

Sanepid Nr alarmowe2
TELEFONY ALARMOWE


Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzykim


ul. Smolna 3
TEL. 690 873 344
TEL. 690 874 526
TEL. 502 664 974

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj telefonicznie lub innymi metodami zdalnej konsultacji

Nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ (chyba, że zostaniesz  o to poproszony w określonym terminie)

Nie udawaj się do szpitala Bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosići czy jest to potrzebne

Osoby odwiedzające Urząd Miasta proszone są o bezwzględne przestrzeganie zasad higieny – mycie i dezynfekcję rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości – 2 metry między sobą.Przed składaniem dokumentów w Tymczasowym Biurze Podawczym - prosimy o dezynfekcję rąk przy użyciu płynów zawieszonych na ścianach w Urzędzie Miasta.