Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

wezbranie stany ostrzegawcze

Data utworzenia 2020-06-02 08:35:00Ważne do 2020-06-03 08:00:00

W ciągu dnia i w nocy na odcinku Wisły w woj. świętokrzyskim w prof Sandomierz i Zawichost wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.Przejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

sesjawirus4

 

200.000 zł na zakup łóżek i sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego I, 70.000 zł na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, oraz 30.000 zł na zakup środków ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi oraz środków dezynfekcyjnych – z takim wnioskiem pomoc dla Powiatu Ostrowieckiego, w formie dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim wystąpił prezydent Jarosław Górczyński.

„Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim zwrócił się do mnie o udzielenie dofinansowania na wymianę zużytego sprzętu i doposażenia na oddziałach szpitala. Sytuacja finansowa ZOZ jest trudna i nie pozwala na udźwignięcie ciężaru wszystkich kosztów. Jako Gmina Ostrowiec Świętokrzyski od lat wspieramy Powiat Ostrowiecki w zakresie doposażenia Szpitala, gdyż zdrowie mieszkańców naszego Miasta jest szczególnie ważne. Dlatego kierując się szeroko pojętym dobrem pacjentów i przychylając się do tego wniosku proponuję przeznaczyć kwotę 300.000 zł na dotację celową dla Powiatu Ostrowieckiego, z której dofinansowany zostanie zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – mówi Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński”

Radni miejscy podjęli decyzję o przekazaniu dotacji jednogłośnie.

Z tego miejsca chciałbym również podziękować wszystkim tym osobom, którzy w sposób jaki potrafią najlepiej, sami z siebie, oddolnie i z własnej inicjatywy przekazują maseczki, szyją, a nawet przygotowują posiłki - wspierają nasze służby w walce z koronawirusem. Dziękuję także przedsiębiorcom, którzy dostarczają towar od siebie, z własnej inicjatywy. Stąd też i pomoc Miasta dla Szpitala Powiatowego – dodał Prezydent Miasta.

W imieniu Marzeny Dębniak, Starosty Ostrowieckiego słowa podziękowania do Prezydenta Miasta i Radnych Rady Miasta skierował Dyrektor Naczelny Andrzej Gruza.

W czasie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, odbywającej się w nadzwyczajnych okolicznościach, w murach Ostrowieckiego Browaru Kultury, przy zachowaniu środków ostrożności i higieny Radni Miejscy podjęli także m.in. uchwałę o przyjęciu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.