UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

W budynku Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach w dniu wczorajszym Wiceprezydent Miasta Dominik Smoliński wraz Sławomirem Kijakiem- Skarbnikiem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podpisali z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim umowę na realizacją II etapu „Ekologicznego transportu miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

W 2018 roku przygotowano i złożono wniosek na realizację projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Projekt uzyskał dofinansowanie, a jego realizacja rozpoczęła się w 2018 roku i będzie trwała do 2022 roku. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski poprzez ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do  atmosfery z transportu publicznego. W zakres projektu wchodzi:

  • wymiana na nowe dziesięciu wyeksploatowanych autobusów miejskich,
  • zakup i montaż 40 wiat przystankowych,
  • budowa nowej bazy operatora transportu publicznego ze stacją obsługi, warsztatami, budynkiem administracyjno – dworcowym i myjnią autobusową przy ul. Jana Samsonowicza,
  • budowa dróg dojazdowych do bazy,
  • modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Sikorskiego, Rudzkiej, Ostrowieckiej, Kolonii Robotniczej, Iłżeckiej, Siennieńskiej, Alei Jana Pawła II, Sandomierskiej,
  • budowa ścieżek rowerowych,
  • utworzenie parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride,
  • wdrożenie zintegrowanego biletu miejskiego,
  • kampania promująca ekologiczny transport publiczny.

W latach 2018-2019 zamontowano na terenie miasta 40 wiat przystankowych. W roku 2020 trwać będą prace projektowe. Rozpoczęcie robót budowalnych nowej bazy operatora transportu publicznego, dróg, parkingów „Park&Ride” oraz „Bike&Ride”, a także modernizacja oświetlenia zaplanowana jest na 2021 rok.

Projekt „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” jest realizowany w ramach dwóch etapów, ze wsparciem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Ich łączny koszt to niemal 47 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie ok. 34 mln zł.

znaczki unijne