Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zmienia się układ komunikacyjny Ostrowca Świętokrzyskiego, a drogi go tworzące zyskują zupełnie nową jakość. Tak też jest w sąsiedztwie Celsy „Huty Ostrowiec”, gdzie równocześnie powstaje nowa baza operatora transportu miejskiego.

- Ta inwestycja pokazuje, jak wiele można zrobić wspólnymi siłami- mówił prezydent Jarosław Górczyński. Miasto Ostrowiec Świętokrzyski wyszło z inicjatywą pozyskania środków unijnych na zadanie inwestycyjne pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Dziś już możemy pokazać, że startują prace remontowo – inwestycyjne na ulicach 11 Listopada i Samsonowicza, które będą finansowane właśnie z tego projektu. Wartość robót, która sięga 18,2 mln zł. najlepiej pokazuje, jak szeroki będzie tu zrealizowany zakres prac.

Przebudowa ul. 11 — go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej (z zatokami, buspasem, oświetleniem energooszczędnym, ścieżką rowerową i chodnikiem), budowa ścieżki rowerowej, chodnika i oświetlenia energooszczędnego w ramach rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza wraz ze skrzyżowaniem (rondo), przebudowę odcinka ul. Samsonowicza do nowej bazy operatora z buspasem, ścieżką rowerową, oświetleniem energooszczędnym, to prace, jakie zostaną zrealizowane w ramach tego zadania drogowego.

- To będzie zupełnie nowy układ komunikacyjny, który będzie nieodzowny dla nowej bazy operatora transportu miejskiego, nad którą prace też są bardzo zaawansowane- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Proszę o wyrozumiałość kierowców, bowiem na pewno pojawią się duże utrudnienia komunikacyjne w tej części miasta. Dziękuję za zrozumienie ze strony zarządu Celsy „Huta Ostrowiec”, która już otwiera inne bramy, aby wjechać na teren tego olbrzymiego zakładu produkcyjnego.

- Ulice Samsonowicza i 11 Listopada to drogi powiatowe i bez wsparcia ze strony Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nie bylibyśmy wstanie udźwignąć tak szerokiego zakresu prac- mówi starosta Marzena Dębniak.

- Te rozpoczynające się obecnie prace potrwają prawie rok stąd prosimy o dostosowanie się do ograniczeń i wyznaczonych objazdów- mówi wicestarosta Andrzej Jabłoński. Wykonawcy życzę, aby te prace szły sprawnie z jak najlepszym pożytkiem społecznym.

Przypomnijmy, że Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w partnerstwie Powiatem Ostrowieckim realizuje II etap projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim", który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: „Efektywna i zielona energia"; Działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej". Wartość robót budowlanych w ramach zadań wynosi 18 234 735,02 zł, z czego: dofinansowanie z RPO WŚ 2014-2020: 9 110 044,76 zł, Powiatu Ostrowieckiego: 4 562 345,14 zł zaś Gminy Ostrowiec Świętokrzyski: 4 562 345,12 zł.

Realizacją zadania, które winno zostać wykonane do października 2022 roku zajęła się firma TRAKT S.A.