Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej
UWAGA! Zmiana nazw ulic - czytaj więcej

 Treść
Ciepła woda z sieci miejskiej

Prezydent miasta Jarosław Górczyński rekomenduje mieszkańcom naszego miasta ofertę Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Św., polegającą na przyłączeniu do centralnej ciepłej wody budynków wielorodzinnych oraz intensyfikacji przyłączeń dla budownictwa jednorodzinnego.

Bliższe informacje na stronie http://www.mec.ostrowiec.biz.pl/woda.html