Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

 Treść

Rozwiązaną krzyżówkę wraz z hasłem należy wyciąć z broszury lub wydrukować z regulaminu, podać dane teleadresowe a następnie wrzucić do dnia 21 lipca br. do pudełka konkursowego*

Spośród prawidłowych odpowiedzi ufundowane zostaną 3 równorzędne nagrody w postaci imiennych Honorowych biletów prezydenta dla dwóch osób uprawniające do bezpłatnego wstępu na odkryte baseny w sezonie letnim 2017.

Wynik konkursu zostanie ogłoszony podczas uroczystego otwarcia basenów.

*Pudełka konkursowe umieszczone są w następujących punktach: MOSIR: Rawszczyzna i KSZO, Urząd Miasta – BOI, świetlice szkolne, przedszkola.

pdf REGULAMIN konkursu "Krzyżówka" (394 KB)