Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

 Treść

Konkurs fotograficzny „RAWSZCZYZNA W STAREJ FOTOGRAFII”

 Tematyka: odkryte baseny na Rawszczyźnie w fotografii sprzed lat.

Dane techniczne:  fotografię należy dostarczyć do Galerii Fotografii (Budynek Kina Etiuda, Al. 3 Maja), fotografia zostanie skopiowana, a jej oryginał oddany właścicielowi

Nagrody: Każda osoba, która dostarczy fotografie otrzyma gadżet promocyjny oraz zostanie wymieniona z imienia
i nazwiska a wszystkie fotografie zaprezentowane podczas uroczystości otwarcia basenów.

Wyniki:  Każdy właściciel fotografii  podczas uroczystości otwarcia basenów będzie mógł opowiedzieć ciekawe zdarzenie związane ze swoim pobytem na odkrytych basenach. Najciekawsze historie zostaną nagrodzone imiennym Honorowym biletem Prezydenta dla dwóch osób uprawniający do bezpłatnego wstępu na odkryte baseny w sezonie letnim 2017.