Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Plakat A3

W przyszłym roku ostrowczanie poznają najprężniej działający samorząd szkolny. Prezydent Miasta Jarosław Górczyński zaprosił do udziału w konkursie „Najmłodsi Samorządni” uczniów klas IV – VII szkół podstawowych oraz II –III klas szkół gimnazjalnych. Pod uwagę będzie brany całokształt działań podejmowanych do czerwca 2018 roku. Szczególnie istotne będą akcje na niwie społeczno – obywatelskiej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2018 roku i połączone zostanie z Olimpiadą Wiedzy o Samorządzie Lokalnym.

 

Kształtowanie wszechstronnie rozwiniętej osobowości młodych ludzi i przygotowanie ich do życia w dorosłym społeczeństwie jest celem placówek wychowawczych. Jednakże sama wiedza to zdecydowanie za mało. W związku z tym, istotną rolą szkoły jest kształtowanie tych umiejętności poprzez wdrożenie do praktycznego działania i zdobywania doświadczenia. Możliwość realizacji tych zadań i sprawdzenia się w różnych rolach społecznych otwiera się poprzez działania samorządów szkolnych.

- Uważam, że samorządności trzeba uczyć młodzież od najmłodszych lat. Oby  zwiększyć zainteresowanie życiem społecznym i wdrażania młodych do demokracji i realizacji zamierzeń rozwoju samorządności postanowiliśmy zaprosić uczniów ostrowieckich szkół gminnych do udziału w konkursie „Najmłodsi Samorządni”. Chcemy wyłonić najprężniej działające samorządy szkolne, a tym samym zachęcić młodzież do działania, pokazać dobre praktyki, a młodym ludziom wskazać, jak wielki mają potencjał – wyjaśnia Prezydent Miasta Jarosław Górczyński. – Pamiętajmy, że to od nas zależy przyszłość naszej młodzieży, ale nasza wspólna przyszłość z kolei jest w ich rękach.