Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

 Treść

Wydłużenie terminu składania prac w ramach konkursu

  1. „Przygotowanie amatorskiego filmu edukacyjnego na temat segregacji odpadów”

Informujemy, iż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w ramach projektu "OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI - MIASTO Z KLIMATEM" - edycja 2018, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wydłuża termin składania prac w ramach konkursu pn. „Przygotowanie amatorskiego filmu edukacyjnego na temat segregacji odpadów”.

Konkurs skierowany jest do 3-osobowych zespołów młodzieży w wieku 13–16 lat lub 17-20 lat zamieszkującej na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Zespół, który chce wziąć udział w konkursie powinien przygotować amatorski film edukacyjny dotyczący zasad segregacji odpadów komunalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, trwający od 3 do 5 minut. Film powinien zawierać czołówkę oraz napisy końcowe. Zgłoszony film musi być nagrany na nośniku DVD w jednym z formatów: AVI, MPEG, WMV, MP4.

Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim (Biuro Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko nr 11) do dnia 07.09.2018r., a prace konkursowe do dnia 30.09.2018 r.

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin konkursu:

pdf Regulamin konkursu (1.35 MB)

pdf Zmiana do regulaminu (263 KB)  

Dla laureatów konkursu przewidziano wartościowe nagrody:

I miejsce – smartfony;

II – tablety;

III – smartwatche,

2 wyróżnienia – słuchawki bezprzewodowe.

Nagrodę otrzyma każdy członek zwycięskiego zespołu. Zwycięskie filmy będą emitowane
w lokalnej telewizji oraz zostaną opublikowane w Internecie.      

Zachęcamy do licznego udziału.

Organizator konkursu:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Urząd Miasta – Wydział Infrastruktury Komunalnej

  1. Jana Głogowskiego 3/5

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 41 26 72 158, 41 26 72 198