Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1, art. 391 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamiam

iż, na mocy uchwały Nr L/89/2021 Rady Miasta...

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 36 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 15zzzzzn ust. 2a pkt. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, tj. części działki gruntu oznaczonej nr  30 (obr.41, ark.2) położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Podgórze, na rzecz Wnioskodawców, z przeznaczeniem pod część budynków składowo-magazynowych oraz pod...

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Łukasz Kieloch

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, tj. działki gruntu oznaczonej nr  71 położonej we wsi Jasice, gmina Wojciechowice, powiat Opatów, z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

pdf Zobacz wykaz (272 KB)

 

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Iwona Mazur

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, tj. działki gruntu oznaczonej nr  5 (obr.8, ark.1) położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Truskawkowejj, na rzecz Wnioskodawcy, z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

pdf Zobacz wykaz (447 KB)

 

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Iwona Mazur

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021r. poz. 741 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 391 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 15zzzzzn ustawy z dnia...

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021r. poz. 741 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 391 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 15zzzzzn ustawy z dnia...