Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 1945) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 13.11.2018r. została...

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 1945) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 13.11.2018r. została...

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 1945) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 15.11.2018r. została...

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, tj. części działki oznaczonej nr 7/10 (obr.6, ark.IV) poł. przy ul. Grzybowej, z przeznaczeniem pod dojazd do nieruchomości oznaczonej nr 18/1.

pdf Zobacz wykaz (739 KB)

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Arkadiusz Wójcik

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, oznaczonej nr 5 (obr.8, ark.I) poł. przy ul. Truskawkowej, z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

pdf Zobacz wykaz (699 KB)

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Arkadiusz Wójcik

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, tj. części działki oznaczonej nr 70/3 (obr.22, ark.I) poł. przy ul. Bałtowskiej, z przeznaczeniem pod zieleń przydomową zagospodarowaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

pdf Zobacz wykaz (760 KB)

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Karolina Chyzicka

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na rzecz Wnioskodawcy, oznaczonej nr 53 (obr.35, ark.IV) poł. przy ul. J.Słowackiego, z przeznaczeniem na cele towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, w tym także na prowadzenie nieuciążliwej działalności...

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Arkadiusz Wójcik