Burze z gradem

Data utworzenia 2021-08-01 00:30:02Ważne do 2021-08-02 03:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Poniżej znajduje się link do Zarządzenia Nr V/298/2021 z dnia 30 lipca 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, zawierające wymagane kwalifikacje od kandydata oraz Regulamin Komisji Konkursowej.

pdf Nr V 298 2021 z 30 07 21 w sprawie ogłoszenia konkursu na... (322 KB)

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, tj. działki gruntu nr 166/1 (obr.11, ark.3) o powierzchni 0,0218 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Lucjana Rydla.

pdf Zobacz wykaz (273 KB)

 

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Ewelina Maćkosz-Szczepanik

Stosownie do art. 10 § 1, 391 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) w związku art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

INFORMACJA

Wydział Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w dniu 22 lipca 2021r. Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podjęła uchwałę Nr XLIX/84/2021 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizowane w roku 2021 prace konserwatorskie, restauratorskie lub...

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka gruntu nr 151 (obr.35, ark.3) o powierzchni 0,0241 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Cegielnianej.

pdf Zobacz wykaz (147 KB)

 

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Karolina Chyzicka

Od 1 lipca każda osoba, która w tym roku kończy 40 lat i więcej (nie ma górnej granicy wieku) może skorzystać z darmowych badań medycznych w ramach ogólnopolskiego, zdrowotnego projektu „Profilaktyka 40 plus”.

Epidemia koronawirusa wpłynęła na zmianę naszego stylu życia. Nagłe ograniczenie aktywności fizycznej, zła dieta, stres, ograniczenie...

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1, art. 391 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.), w związku z art. 15zzzzzn...

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021r. poz. 741 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 391 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) w związku z art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca...