UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej
UWAGA! Zmiana nazw ulic - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4) oraz art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)

postanawia się

zawiesić z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:


bu...

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, oznaczonej nr 113 (obr.37, ark.IV) poł. przy ul. Żabiej, zabudowanej budynkiem magazynowym.

pdf Zobacz wykaz (726 KB)

 

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (dz. nr 77/2, obr. 18, ark. 2), objętej księgą wieczystą Nr KI1O/00049146/0.

pdf Zobacz wykaz (1.34 MB)

 


Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017r. poz. 1073) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 12.10.2017r. została wyda...


Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017r. poz. 1073) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 12.10.2017r. zo...