Wezbranie stany ostrzegawcze

Data utworzenia 2021-04-18 09:13:00Ważne do 2021-04-19 09:00:00

18/19.04, Zlewnia Nidy oraz Kamiennej po zbiornik Brody Iłżeckie, wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną.

image Komunikat ARiMR (540 KB)

Więcej na stronie www.arimr.gov.pl oraz w placówkach terenowych Agencji.

Stosownie do art. 10 § 1, 391 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1, art. 391 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art...

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020r. poz. 293 z późn. zm) oraz z art. 10 § 1, art. 391 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2...

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020r. poz. 293 z późn. zm) oraz z art. 10 § 1, art. 391 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2...

 

W związku z dynamiczną sytuacją oraz z rosnącym zapotrzebowaniem na wykonywanie testów przeciw COVID-19, wydłużone zostały godziny pracy Punktów Diagnostyki Mobilnej COVID-19.

 

    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
Busko-Zdrój

Róg Wschodnia
i oś. Sikorskiego

8.00 - 16.00

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, iż Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podjęła w dniu 11 lutego 2021 r. Uchwałę Nr XLIII/22/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Zapisy Uchwały XLIII/22/2021 zwalniają...

W trosce o bezpieczeństwo ważne jest, aby przypominać o istnieniu numeru alarmowego 112 i uświadamiać, kiedy i w jaki sposób z niego korzystać.

pdf Numer alarmowy 112 - ulotka (170 KB)