UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej
UWAGA! Zmiana nazw ulic - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 12.12.2017r. z...


Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 12.12.2017r. z...

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4) oraz art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)

postanawia się

zawiesić z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:


bu...

Na podstawie art. 98 § 1 i 2 oraz art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

postanawia się


zawiesić na wniosek strony (Wnioskodawcy) postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej n...